Умови та процедура проведення конкурсу

Відповідно до Розділу 6 Положення про оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (крім земельних ділянок), Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка, Договору оренди комунального майна.

Для участі в Конкурсі учасник подає на розгляд Комісії такі матеріали:

6.1.1. Заяву на участь у Конкурсі (у формі, визначеній орендодавцем).

6.1.2. Відомості про учасника:

  • а) належним чином оформлену довіреність (для уповноваженої особи-представника);
  • б) копії установчих документів (для юридичних осіб);
  • в) копію виписки, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;
  • г) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);
  • ґ) копію довідки про взяття на облік платника податку;
  • д) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);
  • е) копію рішення державної фіскальної служби про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (в разі необхідності);
  • є) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

6.1.2.1. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

6.1.3. Учасники подають зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов Конкурсу та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.

6.2. Усі учасники подають запечатану у конверті конкурсну пропозицію, в якій повинно міститися зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта. Відкриття конвертів здійснюється на засіданні Комісії.

6.3. Конкурс здійснюється в два етапи:

6.3.1. На першому етапі Комісія, на підставі письмових пропозицій учасників, визначає попереднього переможця конкурсу. Інформація про попереднього переможця конкурсу, його пропозиції та про проведення другого етапу конкурсу оголошуються головою Комісії учасникам.

6.3.1.1. У разі надання учасниками конкурсу рівних (однакових) конкурсних пропозицій переможець на першому етапі конкурсу не визначається.

6.3.2. На другому етапі Конкурсу учасники мають право вносити усні  пропозиції щодо збільшення розміру ставки орендної плати, визначеного найвищою за результатами першого етапу Конкурсу .

Збільшення розміру ставки орендної плати здійснюється учасником з кроком в розмірі не менше 10 відсотків від попередньо названого розміру ставки орендної плати. 

6.4. Комісія на засіданні визначає переможця за критеріями, встановленими умовами Конкурсу.

6.4.1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір ставки орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов Конкурсу та за інших рівних умов подальшої експлуатації об’єкта.

6.4.2. Якщо після того, як голова Комісії тричі оголосив останній розмір ставки орендної плати, від учасників не надійдуть пропозиції, заявлені ними в усній формі на засіданні Комісії щодо більш високого розміру ставки, голова Комісії оголошує переможця Конкурсу, який запропонував найвищий розмір ставки орендної плати.

6.4.3. Переможець Конкурсу на засіданні Комісії письмово прописує на бланку наданої їм конкурсної пропозиції запропоновану усно ставку орендної плати та засвідчує її особистим підписом.

6.5. Об’єкт оренди підлягає передачі переможцю Конкурсу після прийняття відповідного рішення сесією міською радою, що є підставою для укладення між орендодавцем та орендарем договору оренди і підписання акта  приймання-передання об’єкта оренди.

6.51. Орендодавець готує проект договору оренди та з урахуванням істотних умов, визначених цим Положенням, надає його орендарю.

6.6. У разі відмови переможця Конкурсу від укладання договору оренди, він укладається з учасником, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

В цьому випадку застава переможцю конкурсу, який відмовився укладати договір оренди, не повертається, а учаснику, з яким укладається договір оренди,  зараховується в рахунок наступних орендних платежів.

6.7. Переможець конкурсу, який відмовився від укладання договору оренди, не допускається до участі у повторному конкурсі на оренду даного нерухомого майна.

6.8. Конкурс проводиться повторно у випадку, коли від укладання договору оренди відмовився як переможець, так і учасник, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

6.9. У разі відсутності заяв на участь у Конкурсі, орендодавець при оголошенні повторного Конкурсу має право знизити початковий (стартовий) розмір ставки орендної плати за користування майном, яке передається в оренду, не більше ніж на 10 відсотків.

6.10. Конкурс не проводиться у випадках:

6.10.1. Надання документів для участі в Конкурсі лише одним заявником. При цьому, право оренди надається заявнику на загальних умовах, а орендна плата розраховується за його письмовою пропозицією, яка не може бути нижче початкової (стартової) ставки орендної плати.

6.10.2. Наявності заяви на конкурсний об’єкт від особи, яка відповідно до законодавства та цього Положення має право на отримання майна в оренду поза конкурсом.

6.11. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам Конкурсу та вимогам цього Положення, Конкурс вважається таким, що не відбувся.