Відкритість і гласність роботи Ради

Регламент Боярської міської ради VII скликання

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

  1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України;

  2. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання Ради;

  3. Гласність в роботі Ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ, фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо;

  4. Гласність діяльності Ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом  розміщення на офіційному веб-сайті Ради;

  5. Засідання Ради, її виконавчих органів транслюються он-лайн (за наявності технічної можливості) в мережі інтернет, а також на сайті Ради зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій;

  6. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи (осіб), яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, , репліки у нетверезому стані тощо);

  7. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком посадових осіб органів місцевого самоврядування, журналістів, фотографів, операторів та офіційно запрошених осіб), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів;

  8. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через стабільне функціонування офіційного сайту Ради.

Стаття 4. Публічність засідань

  1. Усі засідання Ради, її виконкому та виконавчих органів є відкритими, крім випадків, передбачених законами України. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом.

 

Рeгламент виконавчого комітету Боярської міської ради

ІІІ Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету міськради

17. Засідання виконавчого комітету є відкритими і ведуться гласно. За рішенням членів виконавчого комітету може бути проведене закрите засідання.