Публічна інформація

Порядок отримання публічної інформації

Метою   Закону України «Про доступ до публічної інформації»  є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Боярської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, по телефону.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити

 • Прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового запиту можна скористатися електронною формою:

Запит на інформацію подається:

Запити на інформацію, що надійшли в усній або письмовій формі: реєструються у загальному відділі виконавчого комітету Боярської міської ради :

 • м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, (кабінет 1) поштова адреса 08504..

Телефон: 067-200-52-27.

Графік роботи:

Понеділок – Четвер з 8-00 до 17-00;

П’ятниця з 8-00 до 16-00;

перерва 12-00-12-45; 

 • Електронною поштою з позначкою в темі "інформаційні запити" – на адресу електронної пошти boyarka-rada@ukr.net.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання відповіді.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами (можуть змінюватися):

Реквізити оплати витрат на друкування інформації за запитами на отримання публічної інформації:

 • отримувач К-Святош. УК/м.Боярка/24060300,
 • рахунок: UA568999980314090544000010357
 • банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
 • код ЄДРПОУ: 38010937

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Звіти з надходження запитів на інформацію

За 2019

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому за 12 місяців 2019 року

За 2018

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому за 12 місяців 2019 року

За 2017

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому за 6 місяців 2017 року

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому за  2017 рік

За 2016

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому за 6 місяців 2016 року

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому за 2016 рік