Пропозиція щодо оренди майна

Обліком орендою, продажем та іншими операціями з комунальним майном займається відділ фінансів, економічного розвитку та торгівлі:

Тел: (04598) 41-550

Email: econombmr@gmail.com

Адреса: Боярка, 08154, Михайла Грушевського, 39, кабінет №13

Начальник відділу: Мусієнко Наталія Іванівна

 

4.1. Надання майна в оренду може здійснюватися за ініціативою фізичних або юридичних осіб, орендодавця, балансоутримувачів майна.

4.2. Пропозиції щодо оренди майна подаються орендодавцю.

Щодо пропозицій оренди майна, консультацій та вирішення інших питань просимо звертатися до відділ фінансів, економічного розвитку та торгівлі

4.3.  Фізичні або юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (потенційні орендарі), подають орендодавцю заяву у формі, згідно додатку     № 1 до Положення.

4.3.1. До заяви потенційний орендар додає такий перелік документів:

  • а) належним чином засвідчену довіреність (для уповноваженої особи-представника);
  • б) копії установчих документів (для юридичних осіб);
  • в) копію виписки, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;
  • г) копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);
  • ґ) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);
  • д) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);
  • е) копію рішення державної фіскальної служби про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (в разі необхідності);
  • є) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

4.3.2. Орендодавець має право встановлювати додаткові вимоги до переліку документів, які подаються потенційним орендарем.

4.3.3. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

4.4. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору, зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності. 

4.5.  В разі надходження до орендодавця заяви про оренду майна він протягом 15 робочих днів після дати її реєстрації розміщує в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі міської ради оголошення про намір передати майно в оренду, або відмовляє в укладанні договору оренди і про це повідомляє заявника.

4.5.1. Оголошення має містити таку інформацію:

а) адреса, площа, поверх об’єкта;

б) балансоутримувач об’єкта;

в) можливий строк оренди;

г) мета використання об’єкта.

4.6. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення про намір передати майно в оренду орендодавець приймає заяви про оренду майна.

4.7. Протягом 3-х робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником на підставі рішення сесії міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

4.8. В разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу на підставі розпорядження міського голови. При цьому незалежна оцінка майна не проводиться, орендна плата визначається в розмірі не менше  мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, затвердженої рішенням сесії міської ради, з врахуванням її індексації на дату укладання договору оренди.

4.9. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

4.10. У разі надходження двох і більше заяв про наміри на оренду майна орендодавець протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв оголошує конкурс на право оренди.

4.11. Орендодавець має право відмовити потенційному орендареві в праві оренди майна, надавши обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин такої відмови.

4.12. При розгляді питань про передачу майна в оренду орендодавець має право відмовити заявнику, у разі, якщо:

4.12.1. Прийнято рішення про приватизацію або відчуження об’єкта оренди.

4.12.2. Об'єкт включено до переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій згідно з рішенням сесії міської ради.

4.12.3. Об’єкт заплановано для передачі в оренду з метою використання під комерційну діяльність для збільшення надходжень до міського бюджету.

4.12.4. Об’єкт належить на правах оренди або іншому майновому праві іншим особам.

4.12.5. У разі наявності заяв на оренду майна з боку осіб, яким майно надається відповідно до законодавства та цього Положення без розміщення в засобах масової інформації оголошення про наміри передати майно в оренду та без проведення конкурсу.

4.12.6. Балансоутримувач не надав пропозиції про передачу майна в оренду.

4.12.7. Об’єкт оренди зарезервований для оперативного розміщення органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, комунальних підприємств тощо.

4.12.8. Запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на цій території міста.