Вимоги до розміщення об'єктів зовнішньої реклами

Вимоги до розміщення об'єктів зовнішньої реклами регулюється Розд. 3 "Положення про розміщення об’єктів зовнішньої реклами". З усіх питань розміщення об'єктів зовнішньої реклами просимо звертатися до Комунальне підприємство "Боярка-Інформ".

Про порушення порядку та вимог до розміщення об'єктів зовнішньої реклами та осіб, що їх вчинили, просимо повідомляти ГФ "Боярський міський патруль" або Комунальне підприємство "Боярка-Інформ".

Вимоги до розміщення об'єктів зовнішньої реклами та інформаційних вивісок

 1. ОЗР повинні розмішуватись з дотриманням Законів України "Про рекламу", "Про захист суспільної моралі", "Про мови в Українській РСР", "Про дорожній рух", "Про охорону культурної спадщини", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання  автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" (із змінами та доповненнями), від 30.03.94 №198. "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" від 29.12.2003  № 2067, ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги    до експлуатаційного стану", Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень міської ради, виконавчого комітету Боярської  міської ради, а також цього Порядку.
 2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію ОЗР з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації ОЗР.
 3. ОЗР та інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд,  на яких  вони  розташовуються,  а також  не  перекривати існуючих проходів, переходів і проїздів, порушувати інсоляційний та аераційний режим, проектні експлуатаційні характеристики та нормативні вимоги.

3.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) ОЗР здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

3.5. Розміщення дахових ОЗР забороняється без попередньої технічної експертизи  місця  розміщення та спеціальних конструкцій спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

Для розміщення фасадних та дахових ОЗР розробляються проектні матеріали (проект, паспорт рекламно-інформаційного оздоблення, паспорт опорядження (ремонту) архітектурного освітлення фасаду, містобудівне обґрунтування можливості розміщення ОЗР).

 1. Підключення ОЗР до існуючих мереж  зовнішнього освітлення здійснюється відповідно  до вимог, передбачених законодавством у      сфері містобудування, з урахуванням схеми зовнішнього освітлення, необхідності архітектурного освітлення будинків, деталей фасадів, споруд та прилеглих територій
 2. Розміщення ОЗР на фасадах та на дахах будинків та споруд має здійснюватись із дотриманням   архітектурного   рішення  первісного   проекту, структурної побудови та стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів та деталей.
 3. Розміщення ОЗР у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з балансоутримувачем зазначених комунікацій.

Вимоги техніки  безпеки  щодо розміщення  ОЗР  визначаються  нормами  чинного законодавства.

3.9. Забороняється розміщення ОЗР:

3.9.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

 1. у місті на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;
 2. в інших випадках, відповідно нормативних вимог та законодавства.

3.10. Розміщення  ОЗР  та інформаційних  вивісок біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів    оздоблення будинків та декоративного благоустрою території проводиться за погодженням з відповідними органами.

3.11. Розміщення ОЗР на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

3.12. Розміщення ОЗР на пам'ятниках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, дозволяється за погодженням з районним відділом культури.

3.13. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на ОЗР ближче ніж  за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

3.14.Окремо розміщені просторові рекламно-інформаційні споруди не повинні мати тильних не опоряджених сторін, можуть бути двосторонніми (або багатосторонніми) згідно з вимогами АПЗ.

ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності окремої таблички - на поверхні спеціальної конструкції) найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефонів.

3.15. Біля входу до приміщення, яке займає суб'єкт господарської діяльності, на видному місці може розміщуватися інформаційна табличка із інформацією про особу (назва суб'єкта господарської діяльності відповідно статуту, положення) та режим роботи. Інформаційна табличка розміщується на фасаді поруч із входом у приміщення або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв. м. Написи на табличці повинні виконуватися українською мовою, шрифтом по ГОСТ 10807-71.

3.16. Світлове оформлення ОЗР не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати вікна житлових будинків.

3.17.Фундаменти наземних ОЗР не повинні виступати над поверхнею землі, у разі неможливості заглиблення фундаменту, допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до оформленого дозволу.

3.18.Вибір формату наземних спеціальних конструкцій та порядок опрацювання їх прив'язки до місцевості має здійснюватись відповідно до затвердженої рішенням комісії по розміщенню малих архітектурних форм в місті

3.19.Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски:

3.19.1.Виконує роботи з розміщення ОЗР чи інформаційної вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель), споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою, без порушення фітодизайну прилеглої ділянки та з подальшим відновленням благоустрою;

 1. забезпечує відповідність спеціальної конструкції   (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам ,нормам і правилам конструктивної міцності,  електротехнічної та  експлуатаційної безпеки;
 2. відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані;
 3. зобов'язаний до виконання робіт з розміщенням ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в  якій повинно бути передбачено  сплату відновлювальної вартості за знесені зелені насадження, включаючи газони та відшкодування витрат, пов'язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, експлуатаційні витрати на обслуговування території в радіусі 5 м від вертикальної проекції конструкції ОЗР, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.