ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Порядок отримання (надання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами регулюється розд. 6 «Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами у Боярській міській територіальній громаді у новій редакції».

З усіх питань отримання (надання) дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами просимо звертатися до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 (тел. для довідок: 067-204-10-46).

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Подача документів та встановлення пріоритету.

6.1.1. Для одержання дозволу заявник подає до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету Боярської міської ради заяву встановленого зразка, до якої додаються у двох примірниках:

а) фотокартка та комп’ютерний макет місця розташування ОЗР (розміром не менш як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу з прив’язкою до місцевості;

б) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням;

6.2.2. Розташування спеціальних конструкцій повинно відповідати вимогам Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони.

6.2.3. Залежно від місця розміщення ЗР, дозвіл може додаткового погоджуватися з:

- органом виконавчої влади обласної державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- уповноваженим підрозділом Національної поліції у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування.

6.2.4. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

6.2.5. Погодження дозволу з відповідними організаціями здійснює Робочий орган.

6.2.6. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами) заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

6.3. Прийняття рішення про надання дозволу виконавчим комітетом Боярської міської ради та відмова у його наданні.

6.3.1. Робочий орган протягом не більш п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників пакету документів розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Боярської міської ради пропозиції та проєкт відповідного рішення.

6.3.2. Виконавчий комітет ухвалює рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Перший примірник дозволу видається через адміністратора в приміщенні ЦНАПу заявникові, а другий – залишається Робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається Робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

6.3.3. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі:

- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

6.3.4. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов'язаний подати Робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 см х 9 см).

6.4. Продовження строку дії дозволу.

6.4.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

6.4.2. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами оформлює новий дозвіл у встановленому цими Правилами порядку.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.