Перелік документів для отримання дозволу

Для отримання дозволу заявник подає  заяву встановленого зразка, до якої додаються у двох примірниках:

а) фотокартка або комп’ютерний макет місця розташування ОЗР (розміром не менш як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу з прив’язкою до місцевості;

б) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

г)  письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу у погоджувальній частині дозволу пункт 1 ( у випадках якщо місце розташування рекламного засобу не є комунальною власністю).