Постановка (поновлення) громадян міста на квартирний облік

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:

1. Згода на обробку персональних даних.

2. Заява про взяття на квартирний облік, яка підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік, з зазначенням у ній (заяві) про право на квартирний облік на пільгових умовах або про право першочергового чи позачергового надання жилих приміщень (якщо мається таке право).

3. Довідка про реєстрацію місця проживання.

4. Копії паспортів всіх повнолітніх членів родини (1, 2 та всі сторінки з відмітками про реєстрацію)

5. Копія свідоцтва про народження неповнолітньої дитини – члена сім'ї заявника.

6. Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру відносно всіх членів сім'ї заявника, в тому числі і неповнолітніх.

7. Довідки про те, чи перебувають члени сім'ї заявника на квартирному обліку за місцем роботи (навчання), вказати місце роботи, займана посада)

8. Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг.

9. Правоустановчий документ на займану житлову площу.

10. Копія свідоцтва про укладання чи розірвання шлюбу.

11. Медичний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання.

12. Для пенсіонерів - копія пенсійного посвідчення.

13. У необхідних випадках на вимогу Житлової комісії можуть бути витрибувані додаткові документи.

14.Акт обстеження житлових умов.

 

При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів.

 

Документи надаються суб’єктом звернення особисто, або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який вид адміністративних послуг подаються документи.

Надання адміністративної послуги - Безоплатно

Строк надання адміністративної послуги - 30 календарних днів

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів згідно з встановленим вичерпним переліком.

2. Документи не містять підстав для взяття на  квартирний облік.

 

Способи отримання відповіді (результату):

Особисто, через уповноважену особу, або надсилається поштою (за вимогою суб’єкта звернення) у адміністратора ЦНАП

При зверненні до адміністратора пред’являється паспорт суб’єкта звернення. У разі звернення уповноваженого представника – довіреність, паспорт представника та їх копії.

 

Замовити послугу:

Центр надання адміністративних послуг:

Тел: (04598) 41-691

Email: cnapboyarka@gmail.com

Адреса: Боярка, 08150, Михайла Грушевського, 39, перший поверх

 

Надавач послуги:

Відділ з питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій

Тел: (04598) 40-650

Email: zhkgbmr@gmail.com

Адреса: Боярка, 08154, Михайла Грушевського, 39, кабінет №9