ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОЗР

Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій регулюється розд. 7 «Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами у Боярській міській територіальній громаді у новій редакції».

З усіх питань отримання (надання) дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами просимо звертатися до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 (тел. для довідок: 067-204-10-46).

Для укладення договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, просимо звертатися до уповноваженого органу – Комунального підприємства «Боярський інформаційний центр» за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 5-6 (тел. для довідок: 093-603-49-59).

 

НАДАННЯ У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЬ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНІХ КОНСТРУКЦІЙ

7.1. Місця розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності і не передані у повне господарське відання, оперативне управління, користування (оренду) іншим комунальним підприємствам, установам, організаціям, окрім місць, на яких розповсюджувачі зовнішньої реклами розміщують вивіски (надалі – місця розташування спеціальних конструкцій), надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами в користування на підставі договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається між уповноваженим органом та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

Місця розташування спеціальних конструкцій, на яких розповсюджувачі зовнішньої реклами розміщують вивіски, використовуються без укладення зазначеного договору.

Місця розташування спеціальних конструкцій, на яких розповсюджувачі зовнішньої реклами розміщують виносні конструкції (штендери), надаються у користування тільки на підставі укладених договорів з уповноваженим органом.

Робочий орган узгоджує пункт перший погоджувальної частини дозволу на розміщення зовнішньої реклами за умов:

а) встановлення пріоритету заявника на місце розташування об’єкта зовнішньої реклами, що підтверджується відповідною довідкою;

б) відсутності у розповсюджувача зовнішньої реклами боргу перед уповноваженим органом за будь-якими цивільно-правовими чи господарськими угодами;

Можливість розташування спеціальної конструкції у конкретному місці визначається уповноваженим органом.

7.2. Для укладення договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, розповсюджувач зовнішньої реклами подає до уповноваженого органу копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

В укладенні договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій може бути відмовлено у випадку наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами боргу перед уповноваженим органом за будь-якою цивільно-правовою чи господарською угодою.

7.3. У випадку виявлення використання розповсюджувачами зовнішньої реклами місць, передбачених п.1 цього Порядку, без укладення договорів про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та/або без отримання дозволу (фактичне користування) уповноважений орган має право:

- отримати плату за фактичне користування такими місцями за весь час їх використання;

- вимагати укладення договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та отримання дозволу.

У випадку відмови від оплати за фактичне користування місцями, укладення договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та/або отримання дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний самостійно демонтувати спеціальну конструкцію.

7.4. Місця розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у повному господарському віданні, оперативному управлінні, користуванні (оренді) інших комунальних підприємств, установ, організацій (надалі – балансоутримувачі), надаються в користування на підставі договору про надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається уповноваженим органом з розповсюджувачем зовнішньої реклами за згодою балансоутримувача, що підтверджується його погодженням у погоджувальній частині дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Відносини між балансоутримувачем та уповноваженим органом регулюються відповідним договором.

7.5. У випадку наявності змонтованої для розміщення зовнішньої реклами спеціальної конструкції, яка знаходиться на балансі уповноваженого органу, між розповсюджувачем зовнішньої реклами та уповноваженим органом укладається договір на розміщення зовнішньої реклами або про надання в оренду спеціальної конструкції.