Оголошення

«Внесення змін до детального плану території забудови, обмеженої вул. Молодіжна, вул. М. Гоголя (раніше Гоголя), вул. Ярослава Мудрого (раніше Дежньова) та вул. Бульварна в м. Боярка Боярської міської територіальної громади Фастівського району...

Повідомлення

про оприлюднення проєкту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань «Внесення змін до детального плану території забудови, обмеженої вул. Молодіжна, вул. М. Гоголя (раніше Гоголя), вул. Ярослава Мудрого (раніше Дежньова) та вул. Бульварна в м. Боярка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області» та звіт про стратегічну екологічну оцінку до нього

 

Містобудівна документація розроблена Проектним інститутом Служби безпеки України на замовлення Виконавчого комітету Боярської міської ради Фастівського району Київської області на підставі рішення Боярської міської ради № 35/2138 від 05 травня 2023 року mailer@mistoboyarka.gov.ua. Аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації: «Детальний план території району забудови, обмеженої вул. Молодіжна, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. Бульварна у м. Боярка», договору на розроблення містобудівної документації № 19-23 та завдання на розроблення внесення змін до детального плану території https://mistoboyarka.gov.ua.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Боярська міська рада Фастівського району Київської області.

 

Детальний план території розроблений з метою: визначення функціонального призначення території; забезпечення комплексності забудови території; деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту; уточнення червоних ліній та ліній регулювання забудови, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною документацією; визначення параметрів забудови окремих ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору та створення фонду захисних споруд цивільного захисту, тощо.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення внесення змін до детального плану території, відповідно до викопіювання з генерального плану м. Боярка.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Мета стратегічної екологічної оцінки проєкту: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП).

 

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації та звітом про СЕО до нього можливо в приміщенні Боярської міської ради, за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Грушевського, 39 з «17» листопада 2023 р. по «17» грудня 2023 р. включно та на офіційному порталі Боярської громади https://mistoboyarka.gov.ua.

 

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «25», «26» листопада 2023 року з 13.00 год. до 14.00 год., «27», «28» та «29» листопада 2023 року з 17.00 год. до 18.00 год. за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Грушевського, 39.

 

Громадські слухання та презентація проєкту містобудівної документації відбудеться «05» грудня 2023 р. о 11.30 за адресою: вул. Грушевського, 39, м. Боярка.

 

У громадських слуханнях можуть брати участь:

громадськість;

уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;

уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;

представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Грушевського, 39 та за електронною адресою: mailer@mistoboyarka.gov.ua у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної документації: з «17» листопада 2023 р. по «17» грудня 2023 р. включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «17» грудня 2023 р.

 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

 

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту ДДП, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.

 

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Романюк А. О. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради, тел.: 038 (067) 204-10-46.

 

Виконавчий комітет Боярської міської ради

Опубліковано 17 листопада 2023, 14:03