Оголошення

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Дата і час проведення конкурсу: 29 листопада 2018 року о 09 год.00 хв.

Місце проведення конкурсу: приміщення виконавчого комітету Боярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39

Об’єкт оцінки:

Земельна ділянка площею 0,0089 га, що розташована за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 4-а, кадастровий номер 3222410300:01:030:5005, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Мета: продаж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Боярка.

Кінцевий термін подання документів: 29 листопада 2018 року

Термін виконання робіт у календарних днях: 21 (двадцять один) день.

Перелік документів, які необхідно подати на розгляд конкурсної комісії:

1. Заяву (затвердженого зразка рішенням Боярської міської ради від 09.06.2016 № 12/357);

2. Заклеєні конверти з описом підтвердних матеріалів та з конкурсними пропозиціями. Конкурсні пропозиції претендентів мають містити інформацію щодо ціни, калькуляції витрат, а також строків виконання робіт у календарних днях.

3. До підтвердних документів належать:

- копія установчого документа претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- інформація про претендента у формі довідки, яка містить відомості: про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна.

Вимоги до учасників конкурсу: зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, відповідно до цього Закону; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі, згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Місцезнаходження комісії: конкурсна документація претендентом подається до виконавчого комітету Боярської міської ради з метою реєстрації заяви та подальшої передачі пакету документів голові Комісії за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39.

Відповідальна особа: Севериненко Т. О.

Контактний телефон: (04598) 41-815.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову Комісії.

Опубліковано: 07 листопада 2018, 11:29