Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань щодо проєкту детального плану території між вулицями Гайова та Київська...

, орієнтовною площею 13 га в межах с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього

Містобудівна документації розроблена ТОВ «Проектний центр України» на замовлення Виконавчого комітету Боярської міської ради Фастівського району Київської області на підставі рішення Боярської міської ради Фастівського району Київської області від 16.05.2024 №52/2904 (https://mistoboyarka.gov.ua), договору на розроблення містобудівної документації № 56 та завдання на розроблення проекту внесення змін до детального плану території (https://mistoboyarka.gov.ua).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Боярська міська рада Фастівського району Київської області.

Детальний план території розроблений з метою: визначення функціонального призначення території, визначення містобудівних умов та обмежень, визначення потреб в установах та об’єктах обслуговування, місць їх розташування, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування т/з, охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детального плану території, відповідно до викопіювання.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Мета стратегічної екологічної оцінки: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП).

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту ДДП, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.

Ознайомитися з проектом містобудівної документації та звітом про стратегічну екологічну оцінку до нього можливо в приміщенні Боярської міської ради, за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 з «9» липня 2024 р. по «8» серпня 2024 р. включно та на офіційному порталі Боярської громади https://mistoboyarka.gov.ua.

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «5», «6», «7» серпня 2024 р. з 17.00 год. до 18.00 год  та «3», «4» серпня 2024 р. з 13.00 год. до 14.00 год за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 та за електронною адресою: mailer@mistoboyarka.gov.ua у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної документації: з «9» липня 2024 р. по «8» серпня 2024 р. включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «8» серпня 2024 р. Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Романюк А.О. – начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Боярської міської ради,                                              тел.: 038 (067) 204-10-46.

Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього відбудеться «8» серпня 2024 р. о 10.00 за адресою: вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка.

 

У громадських слуханнях можуть брати участь:

громадськість;

уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;

уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;

представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

З метою ідентифікації фізичних осіб та представників юридичних осіб, реєстрація учасників громадських слухань здійснюється за наявності документів, що підтверджують особу.

 

Zavdannya_DPT 13 ga у форматі .pdf, 1.21 Мб
Опубліковано 09 липня 2024, 14:52