Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Боярської міської ради «Про встановлення вартості проїзду на міських регулярних маршрутах загального користування в м. Боярка»

Виконавчий комітет Боярської міської ради, відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Боярської міської ради «Про внесення змін до умов договору з перевізниками та паспортів міських регулярних маршрутів № 1, 3, 4, 5».

Стислий зміст регуляторного акта.

Регуляторний акт розроблений відповідно до вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта – газета «Боярка­інформ».

Також з текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись на сайті Боярської міської ради: mistoboyarka.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, каб. 9 або за тел. (04598) 40-650.

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Боярської міської ради «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проблема, яку пропонується розв’язати

У м. Боярка функціонують три міські автобусні регулярні маршрути загального користування:

№ 1: «Зал. ст. Боярка (ф-ка «Мальва») – Боярський коледж екології та природних ресурсів», договір між організатором перевезень та перевізником від 06.05.2019 року;

№ 3: «Зал. ст. Тарасівка – Боярська центральна районна лікарня», договір між організатором перевезень та перевізником від 14.05.2018 року;

№ 4: «Зал. ст. Боярка (ф-ка «Мальва») – Райтубдиспансер», договір між організатором перевезень та перевізником від 15.10.2014 року.

Також існує маршрут № 5: «С/г технікум, Боярка – с/г технікум,            м. Боярка», який нині не функціонує.

Тариф за проїзд, що діє на усіх маршрутах, становить 4 (чотири) гривні 00 коп. і встановлений відповідно до умов договорів та паспортів маршрутів.

З незалежних причин від фінансово-господарської діяльності перевізників значно зросли ціни на паливо-мастильні матеріали, вартість запасних частин до транспортних засобів, збільшився розмір мінімальної заробітної плати.

За умови збереження теперішнього тарифу за проїзд на міських маршрутах, ситуація може призвести до:

- погіршення умов надання послуг;

- зменшення кількості рейсів;

- відмови перевізників від обслуговування зазначених маршрутів через нерентабельність.

Цілі регулювання

Прийняття рішення врегулює тарифи за проїзд на міських маршрутах до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить:

- надання якісних послуг мешканцям міста;

- збереження регулярності здійснюваних рейсів;

- забезпечення роботи міських маршрутів та початок роботи міського регулярного маршруту № 5.

Альтернатива та їх оцінка

Альтернативними способами досягнення цілей регулювання можуть бути:

1. Залишення тарифів без змін та дотація маршрутів за рахунок міського бюджету. Таке альтернативне рішення є недоцільним в плані безперспективної розтрати коштів з міського бюджету. Доцільним і перспективним є шлях створення міського транспортного підприємства, яке здатне забезпечити якісними послугами перевезення пасажирів в місті по прийнятним цінам.

2. Залишення тарифів без змін. Таке альтернативне рішення може призвести до зниження якості пасажирських перевезень або взагалі відмови перевізників обслуговувати зазначені маршрути.

3. Зменшення витрат перевізників в межах діючихтарифів. Така альтернатива неможлива, так як фактичні витрати на забезпечення безперебійної роботи маршрутів значно вищініж ті, які закладалися в сьогоднішні тарифи. Залишення тарифів без змін поставить під питання продовження роботи вищевказаних маршрутів.

Прийняття запропонованого рішення забезпечить вирішення проблеми, що склалася. Проект вiдповiдає принципам державної регуляторної полiтики, а саме: доцiльностi, ефективностi, адекватностi, збалансованостi, передбачуваностi, принципу прозоростi i врахування громадської думки.

Механізм регулювання

Проблему можливо вирішити шляхом встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів з 4 (чотирьох) грн. 00 коп. до 5 (п’яти) грн. 00 коп. При цьому, зосередити увагу на допомозі малозабезпеченим мешканцям міста непрацездатного віку, впровадження учнівських квитків для школярів.

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Прийняття регуляторного акту дозволить вирішити проблему нерентабельності роботи міських маршрутів та загрози припинення їх функціонування. Нові тарифи розраховані на підставі наданих розрахунків затрат перевізників на роботу маршрутів.

Очікувані результати

Таблиця вигод та витрат

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Вирішення питання якісного надання послуг перевезення пасажирів в місті.

Впровадження проекту рішення не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету.

Перевізники – надавачі послуг

Стабілізація роботи підприємств, покращення обслуговування споживачів, задоволення потреби перевезень в повному обсязі.

Збільшення витрат на забезпечення послуг мешканцям міста.

Споживачі – населення

Отримання якісних та безперебійних послуг з перевезення пасажирів.

Збільшення витрат на оплату проїзду на міських маршрутах.

Строк чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

Визначення показників результативності

Результативність буде відстежуватися шляхом аналізу по:

-  надання якісних послуг пасажирських перевезень на міських маршрутах загального користування;

- забезпечення проїзду для пільгових категорій громадян, а також проїзд школярів за заниженими тарифами, на період навчання.

Опубліковано: 17 травня 2019, 18:00