Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ «Детального плану території на земельну ділянку із кадастровим номером 3222483600:03:011:0008 Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку для нього

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань «Детального плану території на земельну ділянку із кадастровим номером 3222483600:03:011:0008 Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку для нього.

 

Містобудівна документація розроблена ТОВ «Проектний центр України» на замовлення Виконавчого комітету Боярської міської ради Фастівського району Київської області на підставі рішення Боярської міської ради від 08 червня 2023 року № 36/2223 (https://mistoboyarka.gov.ua) договору на розроблення містобудівної документації № 22 та завдання на розроблення детального плану території (https://mistoboyarka.gov.ua).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Боярська міська рада Фастівського району Київської області.

Детальний план території розроблений з метою: визначення функціонального призначення території, деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території громади, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детального плану території, відповідно до викопіювання зі схеми планування Київської області.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Мета стратегічної екологічної оцінки проєкту: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП).

 

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації та звітом про СЕО до нього можливо в приміщенні Боярської міської ради, за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Грушевського, 39 з «15» листопада 2023 р. по «14» грудня 2023 р. включно та на офіційному порталі Боярської громади https://mistoboyarka.gov.ua.

 

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «2», «3» грудня 2023 року з 13.00 год. до 14.00 год., «30» листопада, «1» та «4» грудня 2023 року з 17.00 год. до 18.00 год. за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Грушевського, 39.

 

Громадські слухання та презентація проєкту містобудівної документації відбудеться «05» січна 2023 р. о 12.00 за адресою: вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка.

 

У громадських слуханнях можуть брати участь:

громадськість;

уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;

уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;

представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Грушевського, 39 та за електронною адресою: mailer@mistoboyarka.gov.ua у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної документації: з «15» листопада 2023 р. по «14» грудня 2023 р. включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «14» грудня 2023 р.

 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

 

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту ДДП, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.

 

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Романюк А. О. – начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Боярської міської ради, тел.: (067) 204-10-46.

 

 

Виконавчий комітет Боярської міської ради

Опубліковано 15 листопада 2023, 16:50