Оголошення

Оголошення про умови визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Боярка

1.

Найменування

та місцезнаходження

організатора конкурсу

Виконавчий комітет Боярської міської ради.

08150, вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка Києво-Святошинського р-ну Київської області

2.

Підстава для проведення конкурсу

Рішення сесії Боярської міської ради від 25 січня 2018 року 40/1332 «Про умови визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Боярка»

3.

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефон відповідальної особи

08150, вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка Києво-Святошинського р-ну Київської області

Савчук Марина Володимирівна – начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій.

Контактний телефон (04598) 40-650

4.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», організатор конкурсу встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, понад 3 роки;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5.

Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг

Приблизно 1000 т у місяць.

Основні вимоги:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів різних типів для збирання та перевезення побутових відходів;

- наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту;

- наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних  засобів;

6.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження  відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

1. Характеристику підприємства;

2. Копію статуту (для юридичних осіб);

3. Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

4. Фінансову звітність (Ф1, Ф2);

5. Довідку відповідного органу державної  податкової служби про відсутність заборгованості з податків та зборів (обов’язкових платежів);

6. Конкурсні (інвестиційні) пропозиції щодо:

а) Кількості та типу транспортних засобів для збирання та перевезення побутових та негабаритних відходів (або документи, що підтверджують можливість та строки придбання рухомого складу відповідного типу);

б) Готовності та строків встановлення не менше 250 контейнерів ємністю 0,75 м куб. у визначених місцях, їх обслуговування та миття тощо;

в) Готовності та строків встановлення контейнерів для сортування сміття (зокрема для небезпечних відходів);

г) Готовності облаштування сміттєвих майданчиків відеоспостереженням;

д) Створення власної абонентської служби.

7. Рішення про погодження (затвердження) тарифів;

Усі документи мають бути підписані уповноваженою особою та засвідчені в установленому законодавством порядку.

Усі документи Учасник подає в запечатаному конверті особисто або надсилає поштою.

7.

Характеристика об’єктів утворення відходів

а) Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків – 216, в тому числі 23 ОСББ;

б) 23 бюджетні установи;

в) 250 інших підприємств;

г) приватні будинки міста – 6642.

На території міста облаштовані 42 сміттєві майданчики та 253 контейнери

8.

Характеристика об’єктів утилізації відходів

Власного звалища чи полігону твердих побутових відходів Боярська міська рада не має.

9.

Вимоги до конкурсних пропозицій

Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входять до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, призначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

10.

Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»

У випадку однакового зазначення критеріїв відповідності, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії, простою більшістю голосів за участі в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

11.

Надання роз’яснень щодо конкурсної документації

1) Подання документів на конкурс припиняється після 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.

2) Документи, представлені в неповному обсязі, не реєструються і повертаються Учасником із зазначенням причин.

3) У випадку, якщо подано невірну інформацію, Учасник до участі в конкурсі не допускається.

4) Учасник, у якого прийнято всі необхідні документи для участі у конкурсі, може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу. 

12.

Внесення змін до конкурсної документації

1. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації (але такі зміни не можуть бути суттєвими) про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів.

13.

Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

Особисто або поштою до 14 березня 2018 року, до 13:00 за адресою: 08150, вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка Києво-Святошинського р-ну Київської області

14.

Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій

14 березня 2018 року о 13:00.

08150, вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка Києво-Святошинського р-ну Київської області.

 

Опубліковано: 14 лютого 2018, 13:03