Інженерно-будівельна оцінка території

Згідно карти інженерно-геологічного районування території України м. Боярка розташоване в межах території з незначною складністю інженерно-геологічних умов освоєння.

Згідно карти інженерно-геологічного районування території України м. Боярка розташоване в межах території з незначною складністю інженерно-геологічних умов освоєння.

Відповідно СНиП ІІ-28-73 підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності.

У сейсмічному відношенні дана територія відноситься до несейсмічної зони (СНиП ІІ-7-81).

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються:

-  території сприятливі для будівництва. До них відноситься майже вся територія міста. В геоморфологічному відношенні вона розташована в межах морено-зандрової рівнини з уклонами поверхні 0,5-8% і глибиною залягання ґрунтових вод 4,5-31,0м, непросадні і І типу просадності. Ґрунтами основ фундаментів є лесовидні суглинки, піски і супісі з розрахунковим опором 2,0-2,5 кгс/см2. (СНиП 2.02.01-83);

-  території малосприятливі для будівництва. Розташовані локальними ділянками на схилах долини р. Притвірки. Вони представляють собою ділянки з ухилами 8-15%. Літологічно вони подібні попереднім. До цього ж типу відносяться території з заляганням ґрунтових вод 3-1 м. Таке підтоплення території відмічається в межах впливу р. Притвірки та в районі Боярського коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України Також це заболочені ділянки заплави. Розрахунковий опір ґрунтів основ фундаментів цих території складає 1,0-1,5 кгс/см2. При будівельному освоєнні на цих територіях необхідно проведення планувальних заходів, що вимагає додаткових капітальних затрат.

-  території несприятливі для будівництва. Це локально розташовані ділянки схилів долин струмків з ухилами більше 15%. Також як і сприятливі території вони складені лесовидними суглинками, пісками і супісями з розрахунковим опором ґрунтів основ фундаментів 2,0-2,5 кгс/см2. До цього ж типу відносяться днища балок, по котрим течуть струмки. Ґрунтові води тут залягають на глибині вище 1м.

Складені ці території алювіальними відкладами з розрахунковим опором ґрунтів фундаментів 1,0 кгс/см2. При освоєнні несприятливих території необхідно проведення складних інженерно-технічних заходів.