Стаціонарний пост автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря

Стаціонарний пост автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря

У рамках реалізації Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області в місті Боярка встановлено  стаціонарний пост автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря.

Дані заходи реалізовувалися відповідно до Стратегії національної безпеки України, введеній у дію рішенням Ради національної без пеки і оборони України від 06.05.2015 «Про Стратегію національної безпеки України», затвердженим Указом Президента України № 287/2015 від 26.05.2015, де одним з пріоритетів забезпечення екологічної безпеки є створення ефективної системи моніторингу довкілля, а також на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.10.2014 № 41544/37/1-13 до листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.10.2014 № 5/3-7/12140-14 щодо виконання заходів, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні», уведеного в дію Указом Президента України від 18.10.2013 № 572, де передбачається упровадження автоматизованого моніторингу довкілля та утворення регіональних центрів моніторингу довкілля.

Місце встановлення стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря визначалось з урахуванням кількості забруднюючих речовин, що утворюються від основних галузей промисловості розташованих в місті, кількості автотранспорту, звернень громадян та розробленого Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Проекту автоматизованої системи моніторингу довкілля Київської області.

Обладнання вмонтоване в металеві навісні термошафи, призначені для розміщення на відкритих майданчиках, бетонних опорах, бетонних спорудах, на огороджувальних конструкціях, які є невід'ємною частиною стаціонарного посту моніторингу, та розташований зовні. Шафа має ступінь захисту ІР55 та обладнанний системою сигналізації – світлозвуковою сиреною LD-95.

Газоаналізатори «GA-100» являють собою автоматичні багатоканальні прилади безперервної дії з примусовим відбором проб повітря, призначені для вимірювання масової концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Принцип дії – електрохімічний.

Вимірювачі масової концентрації аерозольних часток (пилу) «РМ-100» призначені для вимірювання масової концентрації аерозольних часток (пилу) різного походження та хімічного складу у повітрі. Принцип дії – оптичний.

Метеостанція призначена для вимірювання метеорологічних параметрів навколоземного шару повітря (температура та вологість повітря, атмосферний тиск, кількість опадів, швидкість та напрям вітру, тощо). Принцип дії – ультразвуковий.

Системи безперервного радіаційного моніторингу довкілля призначені здійснювати віддалений моніторинг радіаційного стану довкілля та містять блоки детектування гамма-випромінення БДБГ-09 для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

Пост - м. Боярка, вул. Соборності, 49. Обладнаний газоаналізаторами для вимірювання концентрації оксиду вуглецю, діоксиду сірки, оксиду і діоксиду азоту, озону, сірководню; вимірювачем масової концентрації аерозольних частинок для вимірювання концентрації часток (пилу) атмосферному повітрі; блоком детектування для вимірювання потужності еквівалентної дози радіаційного випромінення; метеорологічною станцією для вимірювання метеорологічних параметрів навколишнього середовища.

Система забезпечує безперервну передачу даних по GSM/GPRS зв'язку.

Результати вимірювань з постів представляються у вигляді цифрових даних і передаються на віддалений сервер Департаменту, дані оновлюється з частотою від 0,5 хвилини до 5 хвилин. Ознайомитися з даними, отриманими зі стаціонарних постів, можна на сайті Департаменту http://www.ecology-kievoblast.com.ua у посиланні «Моніторинг довкілля».

Програмне забезпечення базується на системі обробки даних LINUX/Microsoft. Система обробки і архівації даних має можливість підключення через канали мобільного зв’язку: стандарти GPRS/UMTS/EDGE/WIAN/ETHERNET в залежності від конфігурації і наявності або підключення до фіксованого телефонного зв’язку з використанням технології EDGE/ETHERNET/WLAN.

Вищезазначений додаток «Моніторинг довкілля» містить актуальну та комплексну інформацію про стан навколишнього середовища, а саме:

  • місця видалення відходів;
  • території та об’єкти природно-заповідного фонду;
  • перелік підприємств, які мають дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  • дані мобільної лабораторії проведення моніторингу довкілля;
  • дані автоматизованих стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря
  • дані надані іншими суб’єктами моніторингу, такими як Центральною геофізичною обсерваторією ім. Б. Срезневського.

Організація автоматизованого моніторингу навколишнього середовища ґрунтується на створенні і застосуванні комп’ютерних технологій оперативного збирання, оброблення та передавання даних від великої кількості віддалених та розміщених на значній території об’єктів. Створення такої системи значно розширить можливості міжнародної співпраці України у галузі охорони навколишнього середовища та сприятиме приведенню стану довкілля у відповідність до європейських і світових вимог.

Опубліковано: 18 лютого 2020, 13:00