Утворення забруднюючих речовин

Оксид вуглецю СО

Оксид вуглецю – це безбарвний, без запаху газ, що утворюється за неповним згорянням палива. Автомобілі утворюють 95 % цього газу у містах. Ще одним джерелом СО є пожежі.

Діоксид азоту NO2

Оксиди азоту (NOx), особливо діоксид азоту, виникають під час високотемпературного згоряння, яке може супроводжуватися появою бурої імли над містом. Діоксид азоту за звичайних умов являє собою газову суміш бурого кольору з задушливим запахом.

Можливі джерела надходження діоксиду азоту в атмосферне повітря – виробництво електроенергії, газу та води, переробна промисловість, металургія та оброблення металу, викиди автотранспорту.

Викиди азоту в атмосферу, їх перетворення у нітрати та азотну кислоту призводять до виникнення кислотних дощів.

Частинки (пил)

Частинки РМ - це окремі порції твердої, рідкої або газоподібної речовини, розміри яких перевищують 1 нм.

Частинки РМ2,5 розмірами меншими ніж 2,5 мкм можна побачити лише в електронному мікроскопі. Ці частинки є продуктами вихлопних газів, заводів, згоряння деревини, лісових пожеж.

Частинки РМ10 розмірами від 2,5 до 10 мкм можуть виникати під час руху транспорту на дорогах.

Діоксид сірки SO2

Діоксид сірки – це безбарвний газ, який виникає під час згоряння вугілля та нафти, що містять сірку.

Озон О3

Основна маса озону атмосфери (близько 90 %) міститься в стратосфері на висоті 10-50 км із максимумом на висоті 20-25 км.

Озону здатний поглинати ультрафіолетове сонячне випромінювання.

Вихлопні гази та індустріальні викиди, пари бензину та хімічні розчинники є джерелами емісії NOx та леткі речовини, які сприяють утворенню озону. Приземний озон є первинним компонентом смогу.

Аміа́к

Аміак (NH3) – один з найбільш поширених промислових хімікатів, що використовується в промисловості та торгівлі. Також аміак постійно утворюється в усіх органах і тканинах людського організму. У природі аміак утворюється при розкладанні азотовмісних органічних сполук.

Близько 80 % аміаку, що виробляється промисловістю, використовується в сільському господарстві як добриво. Аміак використовують також у холодильних установках, для очищення водного приладдя, у виробництві пластику, вибухових речовин, текстилю, пестицидів, барвників та інших хімічних речовин. Він міститься в багатьох побутових і промислових миючих розчинах. Побутові засоби, що містять аміак, виготовляються з додаванням 5-10 % аміаку, концентрація аміаку в промислових розчинах вище – 25 %, що робить їх їдкими. 

Сірководень

Сірководень завжди утворюється при гнитті залишків рослинних і тваринних організмів і розкладі інших органічних речовин, до яких входить сірка. Тому неприємний запах сірководню поширюється від вигрібних ям, стічних вод і особливо від тухлих яєць. Але у великих кількостях у природі сірководень не накопичується, бо він легко окиснюється киснем повітря і розкладається.

У містах сірководень найчастіше зустрічається в каналізаціях та на звалищах, тому що гниють харчові відходи активно виділяють цей газ. Також він є продуктом діяльності станцій аерації.

 

 

Опубліковано: 18 лютого 2020, 13:00