Нормативно-правові акти

Рішення № 63/2319 Про місцевий бюджет міста Боярка на 2020 рік

Рішення міської ради

№63/2319     Від 19 грудня 2019


Рішення № 63/2319 Про місцевий бюджет міста Боярка на 2020 рік

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 63 сесія

 

РІШЕННЯ № 63/2319

  від  19  грудня  2019 року                                                    м. Боярка

 

Про місцевий бюджет міста Боярка на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування ",

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 172 830 600,00 грн., в тому числі:

 • доходи загального фонду бюджету 164 530 600,00 грн.
 • доходи спеціального фонду бюджету 8 300 000,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення.

видатки міського бюджету у сумі 172 830 600,00 грн., в тому числі:

 • видатки загального фонду міського бюджету  139 685 000,00 грн.,
 • видатки спеціального фонду міського бюджету 33 145 600,00 грн.
 • повернення кредитів до міського бюджету у сумі 0,00 грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету 0,00 грн. та повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету   0,00 грн.
 • надання кредитів з міського бюджету у сумі 0,00 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету 0,00 грн. та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 0,00 грн.
 • профіцит загального фонду міського бюджету 24 845 600,00 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 24 845 600,00 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
 • оборотний касовий залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету  у сумі 50 000,00 грн., що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення  головному розпоряднику коштів  міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити  на 2020 рік міжбюджетні трансферти  згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі  74 425 000,00  грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
 • нарахування на заробітну плату (код 2120);
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
 • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
 • трансферти населенню (код 2730);
 • оплата ком. послуг та енергоносіїв (код 2270);
 • трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Боярській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України  позики на покриття тимчасових касових розривів загального фонду бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 11. Головному розпоряднику коштів міського бюджету забезпечити виконання норм п.18 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України:

- затверджувати паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечувати доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснювати публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням;

- оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12. Дозволити міському голові протягом бюджетного періоду за обґрунтованим поданням розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду міського бюджету.

13. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Дане рішення вводиться в дію з  01.01.2020 року.  

15. Управлінню економіки та фінансів виконавчого комітету Боярської міської ради  оприлюднити рішення  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на офіційному порталі Боярської міської ради  admin@mistoboyarka.gov.ua.

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та першого заступника міського голови.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О.О. ЗАРУБІН

 

Опубліковано: 27 грудня 2019, 12:40