Нормативно-правові акти

Рішення № 58/2067 Про встановлення ставки туристичного збору на 2020 рік

Регуляторні акти

№58/2067     Від 25 липня 2019


Рішення № 58/2067 Про встановлення ставки туристичного збору на 2020 рік

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова 58 сесія

 

РІШЕННЯ №58/2067

від   «25» липня 2019 року                                                          м. Боярка

 

Про встановлення ставки туристичного збору на 2020 рік

Керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.7, 10 та 12 розділу І, статтею 268 розділу ХІІ Податкового кодексу України, з метою ефективного наповнення доходної частини бюджету міста Боярка, -

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 01.01.2019 року ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 «Положення про порядок справляння туристичного збору» у м. Боярка, у розмірі 0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,3 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору, згідно з додатком 1.

3. Затвердити перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору, згідно з додатком 2.

4. Затвердити форму договору про справляння туристичного збору, згідно з додатком 3.

5. Затвердити перелік документів для укладання договору на справляння туристичного збору, згідно з додатком 4.

6. Рішення від 13.09.2018 року №49/1625 «Про встановлення ставки туристичного збору на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.

7. Це рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В.В.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                      О.О. ЗАРУБІН

 

Згідно з оригіналом:

Секретар ради                                                                                  О.Г. Скринник

Додаток 1

до рішення 58 сесії Боярської міської ради

від  «25» липня 2019  року №58/2067

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння туристичного збору

 

1. Загальні положення

1.1.  Положення про туристичний збір у м. Боярка (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97- ВР (зі змінами та доповненнями) та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста.

Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території м. Боярка.

1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.4. В’їзний туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.5. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Боярської міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Боярка;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

3. Ставка збору

 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,3 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

                                                   

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Боярською міською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Боярської міської ради.

 

6. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Боярської міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Боярської міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 

7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Боярської міської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

8. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

 

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює державна фіскальна служба.

 

Секретар ради                                                                             О.Г.Скринник

Додаток  2

до рішення 58 сесії Боярської міської ради

від  «25» липня 2019  року №58/2067

 

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№ п/п

Суб’єкт господарювання

Форма власності

Місце знаходження

1

ФО-П Шукюров Мамед Тахмазович (ресторанно-готельний комплекс «Екватор»)

приватна

м. Боярка,

вул. Білогородська, 68-Б

2

ФО-П Глухотько Андрій Олександрович (комплекс відпочинку «Боярський двір»)

приватна

м. Боярка, вул. Магістральна, 33/26

3

ТОВ «Альфа-МКМ» (керівник Мілявський Анатолій Юлійович, комплекс «Міка»)

приватна

м. Боярка, вул. Магістральна, 22

4

ПП "ДІВА-С" (керівник Міліневський  Леонід Петрович, готель)

приватна

м. Боярка, вул. Ворошилова, 26

5

ФО-П Скульська Лариса Володимирівна

 

 

6

ФО-П Гаврилюк Наталія Олександрівна

 

 

7

ФО-П Міліневський Леонід Петрович

 

 

8

ФО-П Лисогорко Наталія Олександрівна

 

 

9

ФО-П Кравець Олена Олексіївна

 

 

 

* Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору; цей Перелік не забороняє сплати збору до міського бюджету іншим податковим агентам до їх включення у перелік.

Додаток 3

до рішення 58 сесії Боярської міської ради

від  «25» липня 2019  року №58/2067

 

ДОГОВІР

про справляння туристичного збору

 

м. Боярка                                                                       «___»_____________р.

 

Боярська міська рада (далі Довіритель) в особі міського голови      Зарубіна О.О., діючого на підставі Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні“, з одного боку, та _______________________________________, що іменується в подальшому у тексті договору „Податковий агент“, в особі __________________________, що діє на підставі _________________________,

з другого боку, заключили цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно до цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули в м. Боярка і перерахування туристичного збору в бюджет міста Боярка.

1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати дане йому рішенням Боярської  міської ради право на здійснення такої діяльності у відповідності зі статтею 268 Податкового Кодексу України.

1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Податковий агент зобов’язаний:

2.1.1. Надавати інформацію Довірителю про хід виконання доручення за його письмовою вимогою в п’ятиденний термін;

2.1.2. Надавати Довірителю звіт про сплату туристичного збору з наданням підтверджуючих документів як фінансового, так і іншого характеру, щомісячно в термін до 12 (дванадцятого) числа.

2.1.3. Здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і термін, що встановлений  статтею 268 Податкового Кодексу України та відповідним рішенням Боярської міської ради.

2.2. Довіритель зобов’язаний:

2.2.1. Прийняти звіт Податкового агента та всі надані ним документи;

2.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючім законодавством України і даним Договором.

 

3. ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

3.1. Збір справляється під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) з зазначенням суми сплаченого збору окремим рядком в рахунку (квитанції) за проживання.

3.2. Порядок сплати туристичного збору:

3.2.1. Збір сплачується до бюджету м. Боярка авансовими платежами до 30 числа кожного місяця (включно) (в лютому до 28 (29) числа включно). Суми нарахованих щомісячних авансових виплат відображаються в квартальній податковій декларації. Кінцева сума збору, що вирахувана у відповідності з податковою декларацією за звітний (податковий) період (з урахуванням фактично внесених авансових платежів) сплачуються в терміни, визначені для квартального податкового періоду.

3.3. База справляння збору:

3.3.1. Базою є вартість всього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

3.3.2. У вартість проживання не включаються витрати на харчування і побутові послуги, телефонні рахунки, оформлення документів на в’їзд (виїзд), обов’язкове страхування, інші документально підтверджені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

3.3.3. Вартість проживання для неорганізованих осіб, які направляються юридичними або фізичними особами для поселення в будинки (квартири), що належать фізичним особам по праву власності або по праву користування по договору найма, визначаються договірними відношеннями між ними, але не можуть бути нижчими існуючого по місту Боярка мінімального орендного платежу.

3.3.4. Розрахунки вартості проживання є невід’ємною частиною договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.2. Кожна із сторін може відмовитись від договору, в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць.

 

5. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Умови даного договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

5.2. Цей договір може біти розірваний:

5.2.1. За згодою сторін;

5.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов договору;

5.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

5.3. Всі додатки змін і доповнення до даного договору в формі додаткових угод мають силу тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі, віднесені до даного договору і підписані уповноваженими на те представниками кожної із сторін.

5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.

 

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Довіритель

Податковий агент

 

Назва:  Боярська міська  рада

Юридична адреса: м. Боярка

вул. Грушевського М., 39

код ЄДРПОУ _________

Розрахунковий рахунок _________________________________

 в  ГУ ДКСУ у Київській області  

тел. (04598) 41-550

 

 

Назва: 

Юридична адреса :________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________

Розрахунковий рахунок № _______________

в_____________________________________

МФО ____________

Поштова адреса

тел. _________________

 

 

Додаток 4

до рішення 58 сесії Боярської міської ради

від  «25» липня 2019  року №58/2067

 

Перелік документів, які подають юридичні особи та фізичні  особи – підприємці до Боярської міської ради для укладання договору-доручення на справляння туристичного збору

 

1. Заява на ім’я міського голови.

2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців.

3. Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру

підприємств і організацій (ЄДРПОУ), для юридичних осіб.

4. Копія документа, що підтверджує право власності або користування (оренди) на об’єкт нерухомого майна.

 

Опубліковано: 03 серпня 2019, 16:57