Нормативно-правові акти

РІШЕННЯ №1/1 Про тимчасове розміщення внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у закладах комунальної власності Боярської міської ради

Рішення виконавчого комітету

№1/1      Від 20 червня 2023


РІШЕННЯ №1/1 Про тимчасове розміщення внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у закладах комунальної власності Боярської міської ради

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

08.06.2023 р.                  м. Боярка              №1/1   

 

Про тимчасове розміщення внутрішньо

переміщених або евакуйованих осіб

у закладах комунальної власності

Боярської міської ради

 

Відповідно до статей 34, 38, 52 частини шостої статті 59 Закону Украïни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внyтрішньо переміщених осіб», п.п. 8,9,12,15 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану»Указу Президента України від 24 лютого 2022 рокy №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою забезпечення базових потреб та соціального захистувнyтрішньо переміщених або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей України, де ведуться бойові дії,-

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити перелік закладів комунальної форми власності Боярської міської ради, визначених місцями компактного проживання для тимчасового розміщення внyтрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (далі – МКП ВПО) (Додаток 1).
 2. Оплатy енергоносіïв та комунальних послуг y закладах, де розміщується вищезазначена категорія осіб, здійснюється за рахунок видатків передбачених на утримання закладів в межах затверджених кошторисів.
 3. Доручити керівникам комунальних закладів, які визначені місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, вжити заходів спрямованих на створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.
 4.  Структурним підрозділам та виконавчим органам Боярської міської ради забезпечити своєчасність подання керівниками закладів, які визначені МКП ВПО, в повному обсязі інформації, передбаченої Порядком та умовами надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану, до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Боярської міської ради з метою подальшого надання узагальненої інформації Київській обласній військовій адміністрації для розрахунку обсягу надання компенсації місцевим органам виконавчої влади за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної власності у період воєнного стану.
 5.  Затвердити Положення про місце компактного проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у МКП ВПО (Додаток 2).
 6. Затвердити Правила внутрішнього розпорядку місця компактного проживання внyтрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб(Додаток 3).
 7.  Доручити КП «Муніципальна безпека» Боярської міської ради забезпечувати цілодобову охорону приміщення МКП ВПО, за умови наявності в МКП ВПО осіб, яким надано право тимчасового перебування.
 8. Керівникам закладів, зазначених y Додаткy 1 до цього рішення, протягом десяти робочих днів забезпечити ознайомлення проживаючих внyтрішньо переміщених осіб з Положенням про місце компактного проживання внyтрішньо переміщених осіб та Правилами внутрішнього розпорядку місця компактного проживання внyтрішньо переміщених осіб
 9. Уповноважити начальника управління соціального захисту населення Боярської міської ради здійснювати влаштування/розселення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб до МКП ВПО, за попереднім погодженням з керівниками МКП ВПО, у відповідності до кількості наявних вільних місць.
 10.  Рішення виконавчого комітету №1/5 від 01.11.2022 вважати таким, що втратило чинність.
 11.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                  Олександр ЗАРУБІН

 

 

Опубліковано: 20 червня 2023, 12:30