Нормативно-правові акти

Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка

Регуляторні акти

№18/879     Від 06 квітня 2012


Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка

Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

засідання чергової 18 сесії

 

РІШЕННЯ № 18/ 879

від 6 квітня  2012 року                                                                      м. Боярка

 

Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка

Керуючись ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Закону України «Про рекламу», Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка (додається).
 2. Дане рішення підлягає опублікуванню в друкованому органі Боярської міської ради газеті “Боярка-інформ»” і набирає чинності з моменту оприлюднення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Скочка В.А.

 

Секретар ради                                                           Д.І.Паливода

Додаток №1

до рішення № 18/ 879

від 06.04.2012р. сесії VІ скликання

Боярської міської ради

 

ПОРЯДОК

розміщення об'єктів зовнішньої реклами у  м. Боярка

1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Боярка (далі - Порядок) регулює  правові відносини між виконавчим органом Боярської міської ради та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності та підпорядкованості, що виникають в процесі розміщення об'єктів зовнішньої реклами (далі - ОЗР) на території м. Боярка та визначає порядок надання дозволів на їх розміщення.

1.2.  У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об'єкт зовнішньої реклами (ОЗР) - рекламний засіб та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення, рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища;

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, в т.ч. будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення, аудіо-трансляція, тощо;

місце розміщення об'єкта зовнішньої реклами - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом  (особою);

робочий орган – орган, до складу якого входять спеціалісти виконавчого комітету Боярської міської ради, який уповноважений  Боярською міською радою виконувати покладені на нього цим Порядком функції - оформлення, реєстрації та видачі дозволів на розміщення ОЗР, підготовки проектів, договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцем розташування ОЗР та встановлення пріоритету;

розповсюджувач зовнішньої реклами - особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Боярської міської ради, який дає право на розміщення ОЗР на певний строк і в певному місці та містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики ОЗР, місце його розміщення з прив'язкою до плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розміщення ОЗР, погоджувальну частину, номер дозволу та інші необхідні відомості. Дозвіл видається на підставі погоджених з зацікавленими організаціями, проектних матеріалів (проект розміщення ОЗР, паспорт прив'язки, типових конструкцій ОЗР, паспорт опорядження та рекламно-інформаційного оздоблення фасадів, схеми розміщення ОЗР (упорядкування існуючих ОЗР), містобудівне обґрунтування можливості розміщення ОЗР);

інформаційне повідомлення - офіційне повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами, що містить візуальне зображення реклами або письмовий опис рекламного сюжету, у випадках проведення рекламної акції;

архітектурно-планувальне завдання на розташування рекламних засобів (далі -АПЗ) - комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов проектування спеціальної конструкції, архітектурі, рекламного, архітектурно-інформаційного та художнього оформлення міста (частин вулиць, міських площ, окремих будинків та їх фасадів);

проект розміщення ОЗР - необхідний пакет текстових та графічних матеріалів, яким визначено місце розміщення ОЗР (інформаційних конструкцій), його зовнішній вигляд, композиційні, колористичні, світлотехнічні, конструктивні та інші характеристики, взаємозв'язок з оточуючим середовищем. Вимоги до проекту та його обсяги визначаються АПЗ, затвердженому у встановленому порядку;

паспорт прив'язки типових конструкцій ОЗР - містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики ОЗР, місце розміщення ОЗР з прив'язкою на схемі генплану МІ:500, комп'ютерний макет ОЗР, фото фіксацію існуючого становища, фотомакет запропонованих рішень в оточуючому просторі, інші необхідні відомості;

паспорт опорядження та рекламно-інформаційного оздоблення фасадів – містить відомості про розповсюджувачів зовнішньої реклами, архітектурно-планувальні, художні, конструктивні, технічні   характеристики   ОЗР   (інформаційних вивісок декоративних елементів та конструкцій), розміщених на фасаді будинку та споруди. Паспортом визначання колористичне рішення та технологія опорядження будинку. У випадку розміщення ОЗР з  підсвіткою  -  у складі  паспорта  розробляться  світлотехнічний території або окремий Паспорт архітектурною освітлення об'єкту архітектури;

схеми розміщення ОЗР - виконуються у складі проекту або окремим документом у випадках комплексного розміщення ОЗР. Містять відомості розповсюджувача зовнішньої реклами, ситуаційний план в системі міста, району, кварталу, ви копіювання М1:2000, схеми генплану М:500, з нанесеними запропонованими  місцями  розміщення, фотофіксації існуючою стану, фотомакети запропонованих рішень в оточуючому просторі, архітектурно-планувальні, художні, технічні характеристики ОЗР, пропозиції щодо благоустрою території розміщення (місця розташування), інші необхідні відомості, визначені АПЗ;

містобудівне обґрунтування можливості розміщення ОЗР – виконується проектною організацією у разі необхідності внесення змін до "Схеми розміщення об'єктів зовнішньої  реклами у місті" (далі - Схема) для складних конструкцій ОЗР, комплексних адресних програм розміщення у центральній частині міста. Містить текстові та графічні матеріали щодо композиційних прийомів, архітектурно-планувальних характеристик, технічних та конструктивних можливостей, естетичної, фінансової, містобудівної доцільності розміщення ОЗР, з урахуванням аналітичної інформації про існуючі ОЗР в радіусі 100 м від запропонованих місць розміщення ОЗР. Погоджене містобудівне обґрунтування надає замовникові пріоритетне право розміщення ОЗР.

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

1.3. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про рекламу" та іншими актами законодавства України.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста, включаючи розміщення ОЗР на будинках (будівлях) і спорудах, на спеціальних конструкціях, розміщених на відкритій місцевості, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, над проїзною частиною вулиць і доріг, на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах (місцях розміщення ОЗР) незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Порядок є обов'язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності незалежно від їх підпорядкованості та форм власності.

1.5. Дія цього Порядку не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій.

Розміщення такої інформації здійснюється на окремих спеціальних конструкціях (стендах, дошках оголошень тощо) тільки на підставі відповідного розпорядження або рішення виконавчого органу міської ради.

1.6 ОЗР розміщуються тільки на підставі дозволів у відповідності до вимог цього  Порядку.

 

2. Порядок надання дозволів

2.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (заявник) подає до робочого органу заяву за встановленою Кабінетом Міністрів України формою, до якої додаються:

 1. фотографічний знімок або комп'ютерний макет місця (розміром не менше 6x9сантиметрів), на якому планується розмістити ОЗР;
 2. ескіз ОЗР з конструктивним рішенням;

2.1 3. копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

2.2. За наявності документів, передбачених пунктом 2.1 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється  робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення ОЗР (далі-журнал реєстрації), який ведеться за встановленою Кабінетом Міністрів України формою Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

2.3. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розміщення ОЗР, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, впливу майбутнім ОЗР на інші об'єкти та споруди, а також створення перешкод вільному огляду раніше розміщених ОЗР. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету, робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники бланків погоджувальної частини дозволу та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням причини відмови, дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розміщення ОЗР або дати і номера рішення виконавчого комітету  Боярської міської ради на розміщення ОЗР на заявленому місці іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

2..4.  Пріоритет заявника на місце розміщення ОЗР встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

2.5. Строк встановлення пріоритету на місце розташування ОРЗ може бути  продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних завдань та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

2.6. Дата і номер рішення керівника робочого органу про  встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

2.7. Якщо для розміщення спеціальної конструкції необхідно виконати АПЗ, яке містить містобудівні та архітектурно-планувальні вимоги, видача останнього провадиться робочим органом.

Оформлення АПЗ є обов'язковим у випадках:

 • розміщення ОЗР на спорудах (у тому числі на дахах);
 • коли передбачається розміщення більш ніж як 5 конструкцій по вулиці (на площі);
 • впровадження нового типу рекламних конструкцій;

Відповідно до вимог АПЗ розповсюджувач зовнішньої реклами повинен забезпечити розробку проектно-технічної документації, яка визначає основні її характеристики та взаємозв'язок з прилеглою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим тощо).

Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення, слід виконувати технічне обстеження конструкції даху, а при необхідності - несучих конструкцій будинку, з висновками експертів щодо можливості розміщення цієї установки.

Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно вибирати проектантів (з урахуванням необхідності наявності у проектантів та підрядників відповідних ліцензій, якщо це передбачено законодавством).

2.8. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дня встановлення пріоритету укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

2..9. Протягом строку, передбаченого пунктами 2.4, 2.5 цього Порядку, та після складання договору на тимчасове користування місцем розташування та встановлення пріоритету розповсюджувач зовнішньої реклами щомісяця сплачує в розмірі 25 відсотків від розміру плати, встановленої Порядком „Про встановлення орендної плати за землю”, затвердженого 11-ою сесією депутатів Боярської міської ради від 18.01.2007р. за право тимчасового користування місцями (для розміщення ОЗР), які перебувають у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування м. Боярка (далі - Порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями), затвердженого Боярською міською радою.

У разі продовження строку встановленого пріоритету для оформлення дозволу відповідно до п. 2.5 цього Порядку щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків від плати згідно встановленої Порядком визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями.

2.10. Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та встановлення пріоритету та копію платіжного документа.

2.11. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою, встановлено Кабінетом Міністрів України.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

2.12. У разі недодержання заявником строку дії встановленого пріоритету та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення  ОЗР втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

2.13. Дозвіл заявник погоджує з:

 • власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розмістити ОЗР; головним       міської ради.

Проектні матеріали погоджуються головним архітектором на схемі генплану з прив'язкою рекламної конструкції або на паспорті рекламно-інформаційного оздоблення фасаду.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

 • Державтоінспекцією;
 • утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
 • відділом культури міської ради - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток.

Дозвіл погоджується уповноваженими особами Державтоінспекції та утримувачем інженерних комунікацій на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розміщення наземної спеціальної конструкції, який виконується організацією, що має відповідну ліцензію.

Дозвіл погоджується вищезазначеними органами (особами) протягом п'яти робочих днів.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є  вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

2.14 У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), що перелічені у пункті 2.13 цього Порядку, заявнику надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

2.15. Протягом строку встановленого пріоритету заявник оформляє обидва примірники бланків узгоджувальної частини дозволу та подає їх робочому органу із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

 1. Робочий орган протягом не більш п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву,  готує  і  подає пропозиції з відповідним проектом рішення до виконавчого комітету Боярської міської ради. Уповноваженні відділи виконавчого комітету Боярської  міської ради перевіряють та забезпечують протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначеного проекту рішення виконавчого комітету Боярської міської ради про надання дозволу або про відмову у його наданні.
 2. У разі прийняття рішення про  надання дозволу керівник робочого  органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріпляє їх печаткою робочого органу.
 3. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у робочому органі для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
 4. У разі відмови у наданні дозволу робочим органом протягом п'яти днів з дати прийняття  відповідного рішення  розповсюджувачу зовнішньої реклами надсилається вмотивоване повідомлення.
 5. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
 6. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені за відомо  неправдиві відомості. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 1. Виданий відповідно до цього Порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.
 2. Підставою для проведення робіт по встановленню спеціальних конструкцій, пов'язаних з порушенням благоустрою, є ордер на встановлення ОЗР спеціального відділу по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Боярської міської ради який видасться на підставі виданого дозволу та проектних матеріалів.
 3. Після розміщення ОЗР та закриття ордеру на встановлення ОЗР спеціальним відділом по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Боярської міської ради розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк подає до робочого органу фотографічний знімок місця розміщення ОЗР (розміром не менше як 6 х 9 сантиметрів), про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу із скріпленням її підписом уповноваженої посадової особи і печаткою робочого органу. Після цього дозвіл вважається повністю оформленим.

2.25.   Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми ОЗР, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається  до робочого органу з письмовою заявою про внесення відповідних змін до дозволу. При цьому він подає до робочого органу технічну характеристику змін у технологічній або конструктивній схемі ОЗР, його фотографічний знімок, ескіз з конструктивним рішенням та примірник зареєстрованого дозволу, виданого згідно з цим Порядком, для внесення відповідних змін на підставі відкоригованих матеріалів, погоджених робочим органом.

2.26. Робочий орган протягом не більш п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить пропозиції відповідно до п. 2.16 цього Порядку.

2.27. У разі набуття права власності на ОЗР іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню (переоформлення проводиться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами).

2.28. Особа, яка набула право власності на ОЗР або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності або оренди на ОЗР звертається до робочого органу із заявою про переоформлення дозволу, до якої додаються:

 • документ, який засвідчує право власності (оренди) на ОЗР,
 • оригінал зареєстрованого дозволу;
 • письмове погодження власника місця розміщення ОЗР або уповноваженого ним органу (особи).
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
 • банківські  реквізити, ідентифікаційний код  юридичної  особи  або платежів.

2.29. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

3. Вимоги до розміщення об'єктів зовнішньої реклами та інформаційних вивісок

 1. ОЗР повинні розмішуватись з дотриманням Законів України "Про рекламу", "Про захист суспільної моралі", "Про мови в Українській РСР", "Про дорожній рух", "Про охорону культурної спадщини", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання  автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" (із змінами та доповненнями), від 30.03.94 №198. "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" від 29.12.2003  № 2067, ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги    до експлуатаційного стану", Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень міської ради, виконавчого комітету Боярської  міської ради, а також цього Порядку.
 2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію ОЗР з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації ОЗР.
 3. ОЗР та інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд,  на яких  вони  розташовуються,  а також  не  перекривати існуючих проходів, переходів і проїздів, порушувати інсоляційний та аераційний режим, проектні експлуатаційні характеристики та нормативні вимоги.

3.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) ОЗР здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

3.5. Розміщення дахових ОЗР забороняється без попередньої технічної експертизи  місця  розміщення та спеціальних конструкцій спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

Для розміщення фасадних та дахових ОЗР розробляються проектні матеріали (проект, паспорт рекламно-інформаційного оздоблення, паспорт опорядження (ремонту) архітектурного освітлення фасаду, містобудівне обґрунтування можливості розміщення ОЗР).

 1. Підключення ОЗР до існуючих мереж  зовнішнього освітлення здійснюється відповідно  до вимог, передбачених законодавством у      сфері містобудування, з урахуванням схеми зовнішнього освітлення, необхідності архітектурного освітлення будинків, деталей фасадів, споруд та прилеглих територій
 2. Розміщення ОЗР на фасадах та на дахах будинків та споруд має здійснюватись із дотриманням   архітектурного   рішення  первісного   проекту, структурної побудови та стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів та деталей.
 3. Розміщення ОЗР у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з балансоутримувачем зазначених комунікацій.

Вимоги техніки  безпеки  щодо розміщення  ОЗР  визначаються  нормами  чинного законодавства.

3.9. Забороняється розміщення ОЗР:

3.9.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

 1. у місті на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;
 2. в інших випадках, відповідно нормативних вимог та законодавства.

3.10. Розміщення  ОЗР  та інформаційних  вивісок біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів    оздоблення будинків та декоративного благоустрою території проводиться за погодженням з відповідними органами.

3.11. Розміщення ОЗР на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

3.12. Розміщення ОЗР на пам'ятниках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, дозволяється за погодженням з районним відділом культури.

3.13. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на ОЗР ближче ніж  за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

3.14.Окремо розміщені просторові рекламно-інформаційні споруди не повинні мати тильних не опоряджених сторін, можуть бути двосторонніми (або багатосторонніми) згідно з вимогами АПЗ.

ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності окремої таблички - на поверхні спеціальної конструкції) найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефонів.

3.15. Біля входу до приміщення, яке займає суб'єкт господарської діяльності, на видному місці може розміщуватися інформаційна табличка із інформацією про особу (назва суб'єкта господарської діяльності відповідно статуту, положення) та режим роботи. Інформаційна табличка розміщується на фасаді поруч із входом у приміщення або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв. м. Написи на табличці повинні виконуватися українською мовою, шрифтом по ГОСТ 10807-71.

3.16. Світлове оформлення ОЗР не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати вікна житлових будинків.

3.17.Фундаменти наземних ОЗР не повинні виступати над поверхнею землі, у разі неможливості заглиблення фундаменту, допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до оформленого дозволу.

3.18.Вибір формату наземних спеціальних конструкцій та порядок опрацювання їх прив'язки до місцевості має здійснюватись відповідно до затвердженої рішенням комісії по розміщенню малих архітектурних форм в місті

3.19.Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски:

3.19.1.Виконує роботи з розміщення ОЗР чи інформаційної вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель), споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою, без порушення фітодизайну прилеглої ділянки та з подальшим відновленням благоустрою;

 1. забезпечує відповідність спеціальної конструкції   (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам ,нормам і правилам конструктивної міцності,  електротехнічної та  експлуатаційної безпеки;
 2. відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані;
 3. зобов'язаний до виконання робіт з розміщенням ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в  якій повинно бути передбачено  сплату відновлювальної вартості за знесені зелені насадження, включаючи газони та відшкодування витрат, пов'язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, експлуатаційні витрати на обслуговування території в радіусі 5 м від вертикальної проекції конструкції ОЗР, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

 

4. Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць для розміщення ОЗР

4.1. Місця розміщення ОЗР надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі дозволів після укладення ними договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення ОЗР) із власниками цих місць.

4.2. Договори на право тимчасового користування місцями (для розміщення ОЗР), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Боярка, укладаються між уповноваженим на це КП «ІА «Боярка–інформ» та розповсюджувачами  зовнішньої  реклами за умови погодження дозволу підприємствами, установами, організаціями комунальної власності м. Боярка чи іншими користувачами (балансоутримувачами) цих місць розміщення ОЗР.

 

5. Плата за послуги робочого органу та плата за право тимчасового користування місцями для розміщення ОЗР, що знаходяться у комунальній власності

5.1 Плата за право тимчасового користування місцями для розміщення ОЗР, що знаходяться у комунальній власності, перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами на окремий поточний рахунок на розвиток інфраструктури міста.

5.2. Визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення ОЗР), що знаходяться у комунальній власності, здійснюється з урахуванням Рекламно-інформаційного зонування м. Боярка (згідно з додатком) та відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами),які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Боярка .(згідно з додатком № 1).

5.3.Плата за право тимчасового користування місцями, що знаходяться у комунальній власності, для розміщення соціальної реклами або інформації може не справлятись на підставі рішення виконавчого органу Боярської міської ради за  погодженням з економічним відділом Боярської міської ради.

5.4. Відповідальність за підготовку договору, на право тимчасового користування місцем розташування ОЗР та встановлення пріоритету несе робочий орган.(додаток № 2).

 

6. Умови припинення дії і скасування дозволу та демонтажу ОЗР

6.1.    Дія дозволу припиняється:

6.1.1. у разі закінчення терміну його дії;

6.1.2. у разі закінчення терміну дії договору на право тимчасового користування місцем для розміщення ОЗР або його розірвання в установленому порядку;

6.2. Дозвіл скасовується до закінчення строку його дії на підставі рішення виконавчого органу Боярської міської ради за письмовим зверненням розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розміщення ОЗР безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу згідно цього Порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення  про скасування дозволу може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

6.3.    Демонтажу підлягають ОЗР:

 1. дію дозволів на розміщення яких припинено або скасовано відповідно до цього Порядку;
 2. у разі відсутності ордеру на встановлення ОЗР, демонтаж здійснюється  Боярським ГВУЖКГ .

6.4. У разі припинення строку дії або скасування відповідного дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний у триденний термін демонтувати ОЗР власними силами або за рахунок власних коштів.

 1. У разі невиконання  розповсюджувачем  зовнішньої реклами  обов'язку щодо демонтажу ОЗР, передбаченого п.  6.4.  цього Порядку,  а також у разі  необхідності негайного вирішення цього питання (через загрозу життю або здоров'ю людей чи інші обставини), а також у випадках неможливості встановлення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відсутності дозволу на розміщення ОЗР, демонтаж здійснюється під контролем КП «БГВУЖКГ», власниками або організаціями, які проводять ремонт і утримання дорожніх об'єктів, або здійснюють контроль за їх станом.
 2. Уразі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення ОЗР, які зумовлюють необхідність зміни місця розміщення  ОЗР, робочий  орган  у  семиденний  строк  письмово  повідомляє   про   це розповсюджувача зовнішньої реклами.  У десятиденний  строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розміщення ОЗР вносяться зміни у дозвіл.

6.6.1. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем ОЗР на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розміщення ОЗР.

 1. Плата за надання   робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування ОЗР, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення ОЗР розповсюджувач зовнішньої реклами має   пріоритетне право на розміщення ОЗР на попередньому місці.
 2. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення  строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу  фіксується  в  журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих відповідно до Порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Боярка.

6.6.4. Роботи з демонтажу ОЗР проводяться відповідно до договору з власником місця розміщення ОЗР.

 

7. Контроль за дотриманням цього Порядку та відповідальність за його порушення

7.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює  робочий

орган, а також інші органи згідно з чинним законодавством у межах своїх повноважень.

7.2. Для забезпечення контролю за дотриманням законодавства про рекламу   і   про мови робочий орган надає примірники одержаних від розповсюджувачів зовнішньої реклами інформаційних повідомлень:

 • Відділу внутрішньої політики Боярської  міської ради;
 • Територіальному органу Антимонопольного комітету України;
 • Територіальному органу у справах захисту прав споживачів;
 • Національній експертній комісії України з  питань захисту суспільної моралі, які здійснюють контроль у межах своєї компетенції.
 1. Протягом десяти днів з дати  реєстрації дозволу робочий орган подає інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл, Державній податковій адміністрації у м.Боярка, виконавчому органу влади з питань   захисту  прав   споживачів, відділу    економіки      Боярської міської ради.
 2. У разі порушення вимог цього Порядку уповноважена особа органу, яка здійснює контроль за його додержанням,   звертається      до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення  порушень у визначений строк.

У   разі   невиконання  цієї  вимоги  спеціальний   відділ   по   контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста  міської ради, або інші органи, які здійснюють контроль за додержанням цього Порядку, подають інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань захисту прав споживачів, у порядку встановленому законодавством, щодо вжиття необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

7.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно з законодавством України.

 

Додаток №1

до Положення про розміщення

об’єктів зовнішньої реклами

Порядок

визначення розміру плати за право тимчасового використання місць

для розташування рекламоносіїв.

 1. Плата за право тимчасового використання місць (для розташування рекламоносіїв), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Боярка, складаються з базових тарифів (табл., 1,2) та коригуючи коефіцієнтів (табл.3), на які послідовно перемножується базовий тариф.
 2. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства, та вартість послуг госпрозрахункового підрозділу при робочому органі.

Табл.. 1. Базові тарифи

№ зп

Вид рекламоносія

Одиниця виміру

Плата за місяці у грн..

1

Щит, що стоїть окремо

За 1кв.м. площі поверхні

10

2

Щит на фасаді будинку

За 1кв.м. площі поверхні

10

3

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території майданчика

За 1кв.м. площі поверхні

10

4

Лайтпостер, що стоїть окремо

За 1кв.м. площі поверхні

10

5

Лайтпостер, що є складовою частиною павільйону очікування громадського транспорт, кіоску

За 1кв.м. площі поверхні

10

6

Графічна (лазерна) проекційна установка

За одиницю

1250

7

Телевізійний екран

За 1кв.м. площі поверхні

10

8

Тимчасова виносна спеціальна конструкція з площею поверхні, кв.м.:

 • до 1
 • від 1 до 3
 • понад 3

За одиницю

10

9

Банер, пано:

 • на фасаді будинку
 • на захисній будівельній сітці до 100 кв.м.

За 1кв.м. площі поверхні

10

10

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди

За 1кв.м. площі поверхні

10

11

Кронштейн

 • на стіні будівлі
 • на стовпі, опорі освітлення
 • на кіоску

За 1кв.м. площі поверхні

10

12

Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі

За 1кв.м. площі поверхні

10

13

Конструкція у підземному переході

За 1кв.м. площі поверхні

10

14

Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоять окремо

За 1кв.м. площі поверхні

10

15

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі) споруді

За 1кв.м. площі поверхні

10

16

Електронне табло, „рядок, що біжить”, світлова газета, які розташовані на фасаді

За 1кв.м. площі поверхні

10

17

Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні, кв.м.:

 • до 20
 • від 20 до 30
 • понад 30

За одиницю

150

18

Телефонна кабіна, урна, лава, інші елементи зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії

За одиницю

10

19

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні, кв.м:

 • до 5
 • понад

За одиницю

10

20

Художньо – просторова композиція (зелені насадження, фіто-композиції тощо), які використовуються, як рекламоносії

За 1кв.м. площі поверхні

10

 

Табл.. 2 Базові тарифи

№ зп

Вид рекламоносія

Одиниця виміру

Плата за добу грн..

1

Рекламна конструкція, яка переміщається фізичною особою

За одиницю

10

2

Аудіо рекламна акція з використанням Міського середовища:

 • без переміщення по місту
 • з переміщенням по місту

За одиницю

10

3

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції:

 • без переміщення по місту
 • з переміщенням по місту

За одиницю

10

 

 1. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування  рекламоносія при відсутності  рекламного засобу.
 2. У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).

При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як повний.

 

Табл. 3 Корегуючи коефіцієнт

-

1,5

За тимчасове користування місцем розташування рекламоносія, яке перебуває у комунальній власності м. Боярка

-

1,5

Коефіцієнт в залежності від району розташування рекламоносія на території м. Боярка

-

2,5

У разі рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні та тютюнові вироби

-

2,0

У разі наводження іноземною мовою в рекламі знаків для товарів і послуг, логотипів, незареєстрованих у встановленому порядку

-

3,0

Реклама ігорних закладів, еротичних закладів, еротичних програм, еротичної продукції

-

1,5

Незаповнена рекламоносіем   спеціальна конструкція *)

-

0,6

Світлова конструкція

-

0,0

Соціальна рекламна інформація, розміщена на замовлення Боярського міськвиконкому, міська не комерційна інформація, святкове оформлення**)

-

0,5

Інша соціальна реклама*)

-

0,5

Реклама продукції та послуг місцевих виробників, зареєстрованих м.Боярка**)

-

0,7

Реклама продукції та послуг суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в м.Боярка, що здійснюють діяльність у роздрібній торгівлі**)

 

*) Плата, обраховується із зазначеним корегуючи коефіцієнтом, визначається на підставі фото фіксації факту тривалого не заповнення рекламного засобу (більше п’яти діб), що здійснюється робочим органом з питань регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Боярка, до дати фото фіксації відновлення розміщення рекламоносія на рекламному засобі, що здійснюється РОЗПОВСЮДЖУВАЧЕМ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ;

**) Для розповсюджувачів  зовнішньої реклами плата, яка обраховується із зазначеними корегуючи ми  коефіцієнтами  визначається для існуючих рекламних засобів на підставі додатків до даного Договору терміном заявленим у письмовій заяві на зміну зовнішнього вигляду рекламного засобу, що подається за формою   РОЗПОВСЮДЖУВАЧЕМ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ до Боярського міськвиконкому, з дати реєстрації заяви Виконкомом, з фото фіксацією після розміщення рекламоносія з датою;

Оплата визначена з розрахунком місячного використання місця розташування зовнішньої реклами, у випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше ніж 1 місяць), проводиться пропорційно за кожну добу на загальних підставах.

 

Додаток №2

до Положення про розміщення

об’єктів зовнішньої реклами

Договір

про право тимчасового користування місцем розташування

об’єктів зовнішньої реклами

 

м. Боярка                                                                                        „____”_________200__р

 

Комунальне підприємство „Боярка – Ін форм”, в особі Директора ____________________, що діє на підставі Статуту _ з одного боку та __________________________________________                    що діє на підставі  ___________ ( далі – Розповсюджувач зовнішньої реклами), з іншого боку (далі – кожний окремо Сторона, а разом -Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:       

1. Предмет договору

1.1 У відповідності до умов цього Договору та на виконання „Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067, Робоча комісія надає право на місце (-я) для розміщення об’єкта (-ів) зовнішньої реклами (надалі ОЗР) та надає право на тимчасове користування місцем розташування рекламоносія за адресою, згідно Додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2.  Право на тимчасове користування місцем розміщення надається для розташування виключно тих об’єктів, що вказані у Додатку до цього Договору.

           

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Робоча комісія має право:

2.1.1.  Здійснювати контроль за дотриманням Розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог чинного законодавства з питань зовнішньої реклами.

2.1.2.  Проводити обстеження місць для розміщення ОЗР протягом всього строку дії даного Договору. В разі виявлення встановленого ОЗР без дозволу на його розміщення, а також інших порушень, в т.ч. умов оплати.  Робочий орган письмово інформує про це   Розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунень порушень у визначений строк. При не усуненні Розповсюджувачем зовнішньої реклами вказаних Робочим органом порушень Робочий орган залишає за собою право вжити заходів, передбачених умовами даного Договору  та чинного законодавства в т.ч. скасування пріоритету на місце для розміщення ОЗР та припинення оформлення дозволу на розміщення ОЗР.

 1. Розірвати цей Договір та здійснити за рахунок Розповсюджувача зовнішньої реклами  демонтаж об’єкту у випадках самовільного встановлення ним ОЗР (без наявності дозволу на розміщення ОЗР). Відшкодування втрат по демонтажу та подальшому зберіганню  ОЗР покладається на Розповсюджувача зовнішньої реклами.

2.2. Робоча комісія зобов’язується:

2.2.1. Встановити пріоритет на місце для розміщення ОЗР в порядку та строки, передбачені умовами цього Договору  та вимогами чинного законодавства.

2.2.2.  В разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на  місці для розміщення ОЗР, про які було повідомлено Робочий орган у встановленому порядку, та які зумовлюють необхідність місця розташування ОЗР, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це Розповсюджувача зовнішньої реклами та у десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання права на використання рівноцінного місця з внесенням в дозвільну документацію відповідних змін.

2.3.Розповсюджувач зовнішньої реклами має право:

2.3.1. На продовження строку дії Договору на новий термін в разі належного виконання ним своїх обов’язків.

2.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

2.4.1. Оформити дозвіл в порядку та терміни, передбачені чинним законодавством України.

2.4.2. Розміщувати ОЗР тільки відповідно до умов зареєстрованого та виданого у встановленому порядку Дозволу.

2.4.3. Отримати Дозвіл на розміщення ОЗР протягом строку встановленого пріоритету на місце розташування ОЗР.

2.4.4.  Нести витрати на оформлення /переоформлення дозвільної документації.

2.4.5.  Не передавати місця, наданого Розповсюджувачу зовнішньої реклами іншим особам (фізичним, юридичним) без переоформлення дозвільної документації на нового власника ОЗР.

2.4.6. Письмово попередити Робоча комісія про наміри  продовжити термін дії встановленого пріоритету на місце для розміщення ОЗР, або про відмову від пріоритету.

2.4.7. Отримати Додаток до договору   Робочого органу в триденний термін з дати прийняття рішення про встановлення (продовження) пріоритету на місце розміщення ОЗР і оплати в строки зазначені п.3.3 цього Договору.

3. Порядок розрахунків.

  1. Розмір плати за пріоритет на місце (-я) для розміщення ОЗР та право на тимчасове користування місцем розміщення встановлюється міською радою та сплачується  Розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі Додатку, наданого Робочою комісією.
  2. Нарахування плати здійснюється з дати прийняття рішення  про встановлення пріоритету на кожне окреме місце для розташування ОЗР, вказані у Додатку до цього договору.
  3. Не пізніше п’яти днів з моменту отримання Додатку Розповсюджувач зовнішньої реклами перераховує кошти за пріоритет на місце для розміщення ОЗР на поточний рахунок КП „Боярка-Інформ”. В такому ж порядку здійснюється розрахунки при продовженні строку встановленого пріоритету.
  4. Протягом трьох місяців з дати встановлення пріоритету на місце розташування ОЗР щомісячна плата нараховується  в розмірі 25% від встановленого розміру плати, крім випадків, коли Розповсюджувач зовнішньої реклами раніше отримує дозвіл на розміщення ОЗР.
  5. У разі отримання бланку – дозволу на розміщення ОЗР Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язується укласти Договір про право тимчасового користування місцем (-ями) для розташування ОЗР та встановленого пріоритету.
  6. В разі продовження строку встановленого пріоритету за умов, передбачених п.5.3 цього Договору, щомісячна плата нараховується в розмірі 100% від встановленого розміру плати.
  7. Грошові кошти, отримані КП „Боярка-Інформ” від Розповсюджувача зовнішньої реклами за пріоритет на місце для розміщення ОЗР не підлягають поверненню.
  8. В разі виявлення встановленого ОЗР без дозволу Робочий орган здійснює перерахунок плати з 1-го числа місяці, в якому виявлено дане порушення. В цьому випадку Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний сплатити 100% вартості розміщення ОЗР, розмір якої визначається виконавчим комітетом Боярської міської ради.

 

 1. Відповідальність сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором та чинним законодавством.
  2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов’язань,  якщо таке невиконання пов’язано  з дією обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору, які не могла і не повинна була передбачити жодна із Сторін, та які не могли бути відвернені Сторонами доступними засобами.
  3. При наявності форс-мажорних обставин виконання договірних зобов’язань Сторін призупиняється на термін дії таких обставин. У термін дії форс-мажорних обставин, кожна із Сторін має право ініціювати дострокове припинення дії Договору. Сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, протягом 3-х робочих днів з моменту їх настання зобов’язується письмово повідомити про це іншу Сторону.
  4. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні  події, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії, епізотопії, природні катаклізми та їх наслідки, воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк тощо).

 

5. Строки дії договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами та діє з_______________ по      _____________, строком ____________.

5.2. Строк дії цього Договору визначається  по кожному місцю розташування ОЗР окремо у Додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору.

5.3. Термін дії цього Договору по кожному місцю розміщення ОЗР може бути продовжуватися у разі:

 • продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
 • письмове звернення Розповсюджувач зовнішньої реклами щодо продовження строку оформлення  дозволу на розміщення ОЗР.

5.4. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін (наприклад укладання Додаткової угоди), за рішенням суду, після закінчення терміну дії останнього пріоритету  на місця для розміщення ОЗР або його скасування на підставах, передбачених чинним законодавством України.

5.5  Дія цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • невиконання умов розділу 3 цього Договору;
 • зміни власника місця розташування ОЗР;
 • припинення дії встановленого пріоритету;
 • неможливість розміщення ОЗР у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації.

5.6. Дія цього Договору також припиняється внаслідок:

 • ліквідації або банкрутства   Розповсюджувача зовнішньої реклами;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Спори та розбіжності, що виникли між Сторонами  під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

6.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом проведення переговорів такі спори вирішуються у судовому порядку.

 

7. Прикінцеві положення

7.1 Зміни та доповнення до цього Договору допускаються тільки в тому разі, якщо вони здійснені в письмовому вигляді в кожному окремому випадку та підписані уповноваженими представниками Сторін.

7.2 У разі припинення дії Договору Розповсюджувач зовнішньої реклами бере на себе повноваження на завіз чорнозему, посів трави, експлуатаційні витрати на обслуговування території в радіусі 5 м. від конструкції ОЗР, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів.

7.3. Всі угоди та Договори, які підписані Сторонами до укладання цього Договору і безпосередньо стосуються його предмету, втрачають юридичну силу з дати підписання Сторонами цього Договору.

7.4. У разі зміни у однієї із сторін адреси та/або платіжних реквізитів сторона, зобов’язана у п’ятиденний термін направити іншій стороні письмове повідомлення про нову адресу та/або платіжні реквізити. В іншому випадку Сторона, яка не була повідомлена не несе відповідальності на неналежне виконання умов цього Договору.

7.5. Цей договір укладено українською мовою у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КП «ІА «Боярка-Інформ»:

Розповсюджувач зовнішньої реклами:

 

 

 

 

______________________

М.П.

 

 

 

______________________

М.П.

 

 

18/879 у форматі .doc, 214 Кб
Опубліковано: 07 березня 2017, 15:54