Нормативно-правові акти

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» у новій редакції

№18/601     Від 25 жовтня 2016


Про затвердження Статуту комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» у новій редакції

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VII СКЛИКАННЯ

Чергова 18 сесія

 

РІШЕННЯ № 18/601

від 25 жовтня 2016 року                                                                     м. Боярка

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» у новій редакції

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» від 29.06.2016 р. № 02-9/1391, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» у новій редакції, згідно з додатком.

2. Начальнику комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» провести державну реєстрацію нового Статуту, відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                    О.О. ЗАРУБІН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Боярської міської ради

VII скликання

від 25.10.2016 р.№ 18/601

 

СТАТУТ

 

Комунального підприємства

«Боярське головне виробниче управління

житлово-комунального господарства

Боярської міської ради

Києво-Святошинського району Київської області»

Ідентифікаційний код 34702930

(нова редакція)

 

м. Боярка

2016 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" (далі за текстом -  Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке утворене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Боярка і входить до сфери управління Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області.

 1.2. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Боярка. Функції Засновника, визначені чинним законодавством та цим Статутом, виконує Боярська міська рада Києво-Святошинського району Київської області.

1.3. Підприємство створене згідно рішення Засновника №07/334 від 13 жовтня 2006 року відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

1.4. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Повне найменування Підприємства:

 - Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області".

2.2. Скорочене найменування Підприємства:

- КП "БГВУЖКГ".

2.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 08154, Київська область, Києво – Святошинський район, м. Боярка, вулиця П.Сагайдачного, 30.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Метою діяльності Підприємства є вирішення місцевих завдань в галузі житлово-комунального господарства, забезпечення ефективного управління об’єктами житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Боярка, підтримання їх в належному технічному стані, організація діяльності щодо забезпечення мешканців міста якісним та безперебійним постачанням житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх виконанням, а також здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку в передбаченому законодавством порядку.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є: 

3.2.1. послуги з управління багатоквартирними будинками, спорудами, іншим нерухомим майном та здійснення функцій управителя;

3.2.2. утримання багатоквартирних будинків, споруд та прибудинкових територій;

3.2.3. укладання зі споживачами договорів про надання житлово-комунальних послуг, утримання будинків та прибудинкових територій;

3.2.4. укладання з власниками (співвласниками) чи балансоутримувачами будинку договорів на здійснення управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд;

3.2.5. постачання, виробництво та транспортування теплової енергії;

3.2.6. укладання договорів з постачальниками (виробниками) про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газу і електроенергії;

3.2.7. ремонт багатоквартирних будинків, споруд та прибудинкових територій, інженерного й ліфтового обладнання;

3.2.8. послуги по вивезенню побутових, будівельних та інших відходів, негабаритного сміття;

3.2.9. послуги з прибирання вулиць, прибудинкових територій, будинків та внутрішніх приміщень;

3.2.10. організація та прийом громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства, розгляд, прийняття рішень по зверненням громадян;

3.2.11. контроль за станом жилого і нежилого фонду будинків;

3.2.12. організація і проведення планових і позапланових оглядів жилих будинків;

3.2.13. санітарне обслуговування прибудинкової території;

3.2.14. технічне обслуговування жилих будівель, їх інженерних систем і обладнання;

3.2.15. забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинків, усунення пошкоджень та дефектів, їх диспетчерське обслуговування;

3.2.16. здійснення ремонту квартир, виконання столярних, електротехнічних, сантехнічних робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб;

3.2.17. надання побутових та інших платних послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб;

3.2.18. послуги з дезінсекції, дезінфекції, дератизації;

3.2.19. проведення робіт з благоустрою та озеленення території;

3.2.20. земляні роботи, розчищення територій, ландшафтне планування, улаштування дорожніх покриттів для транспорту і пішоходів;

3.2.21. роботи по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж;

3.2.22. роботи по захисту конструкцій, устаткування та мереж;

3.2.23. виробництво, монтаж та налагодження технологічного обладнання;

3.2.24. проведення всіх передбачених законом заходів для запобігання самовільному будівництву на прибудинковій території, яка закріплена за Підприємством, балконів, гаражів, сараїв, інших споруд та організація у встановленому законом порядку знесення самовільно збудованих споруд;

3.2.25. ремонт доріг;

3.2.26. організація паркування автотранспорту громадян та юридичних осіб у місті Боярка;

3.2.27. придбання, ремонт, відновлення й експлуатація автомобільного транспорту та його реалізація і сервісне обслуговування;

3.2.28. надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам у встановленому порядку;

3.2.29. надання в оренду (найм) автомобільного транспорту та інших видів транспорту;

3.2.30. здійснення вантажних перевезень;

3.2.31. представницькі, агентські та посередницькі послуги;

3.2.32. інформаційно-консультативні послуги;

3.2.33. експлуатація готелів та надання готельних послуг, експлуатація гуртожитків готельного типу;

3.2.34. здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;

3.2.35. електромонтажні роботи;

3.2.36. виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, товарів народного споживання,

3.2.37. виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтних робіт, в т.ч. аварійних;

3.2.38. виконання сантехнічних робіт;

3.2.39. юридичні послуги;

3.2.40. організація навчання та підготовка фахівців у рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т.і.;

3.2.41. організація роботи з громадськістю, підтримка соціальних ініціатив;

3.2.42. проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;

3.2.43. проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;

3.2.44. оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами

3.2.45. посередництво в торгівлі;

3.2.46. рекламна діяльність.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Підприємство  може   здійснювати   після   одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Підприємство може здійснювати іншу діяльність або надання платних послуг, не заборонених законодавством.

 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є  юридичною  особою. Прав та обов’язків юридичної особи Підприємство набуває з  дати його державної реєстрації.

4.2. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та кутовий штамп.

4.3. У своїй діяльності Підприємство може створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

4.4. Створені підприємством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Підприємству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються вищим органом.

4.5. Підприємство має право від свого імені укладати договори (контракти, угоди), набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському судах.

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.2. Майно Підприємства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена  в балансі Підприємства.

5.3. Майно Підприємства перебуває у власності територіальної громади                     міста Боярка і закріплюється Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

5.4. Підприємство є власником:

- майна, переданого йому Засновником;

- продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Підприємства несе Підприємство.

5.6. Підприємство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

5.7. Підприємство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва  та  інші  матеріальні  цінності, використовувати та відчужувати їх іншим  шляхом, якщо  це  не  суперечить  чинному законодавству України та цьому Статуту.

5.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності по зобов'язаннях Підприємства.

 

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Статутний капітал Підприємства становить 9 756 662,78 грн. (дев'ять мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят дві гривні 78 коп.).

6.2. Статутним  капіталом  Підприємства є активи, будинки, спорудження, устаткування, інші матеріальні цінності, матеріальні права та інше.

6.3. Підприємство має право (при сформованому статутному капіталі) змінювати (збільшувати  або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства приймається за рішенням Засновника.

 

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

7.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових документів.

7.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.

 

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Прибуток Підприємства утворюється із надходжень від господарської діяльності після покриття витрат. З балансового прибутку Підприємства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Підприємства.

8.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Підприємства визначається керівництвом Підприємства за погодженням Засновника відповідно до чинного законодавства України та Статуту Підприємства.

8.3. Підприємство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Засновник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо або  через уповноважений ним орган – виконавчий комітет Боярської міської ради.

9.2. До виняткової компетенції Засновника в сфері керування Підприємством відносяться:

- затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

- установлення або погодження цін та тарифів на послуги, товари у випадках, передбачених законодавством;

- прийняття рішення про відкриття нових виробничих структурних підрозділів Підприємства, а також про закриття діючих;

- прийняття рішення про порядок надання та умови бюджетного фінансування;

- вирішення питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- інші повноваження про керування Підприємством передбачені цим Статутом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

9.3. Засновник не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.

9.4. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату.

9.5. Розпорядженням Боярського міського голови призначається: начальник Підприємства; уповноважений орган для здійснення контролю за ефективністю господарської діяльності Підприємства.

9.6. Управління Підприємством здійснює начальник Підприємства.

9.7. Начальник підприємства:

- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника;

- організує та використовує найману працю;

- діє від імені Підприємства без доручення, представляє його інтереси в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у судах, в
установах банку та інших підприємствах і організаціях, у відносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами, громадянами України та іноземцями;

- формує адміністрацію Підприємства, трудовий колектив;

- самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, має право підпису на всіх документах юридичного характеру;

- вирішує відповідно до Статуту питання діяльності Підприємства в межах своїх повноважень, відкриває рахунки Підприємства в установах банків;

- розпоряджається відповідно до Статуту майном Підприємства, коштами  на поточних  рахунках  та згідно відповідних рішень головного розпорядника бюджетних коштів коштами на бюджетних рахунках, розподіляє прибуток у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;

- здійснює інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності, передбачені цим Статутом та законодавством;

- разом з трудовим колективом або уповноваженим ним органом визначає для працівників Підприємства додаткові відпустки та інші пільги, а також заохочує працівників та накладає стягнення.

Заступники начальника, головні фахівці, керівники виробничих, структурних та функціональних підрозділів, фахівці, майстри призначаються на посаду й звільняються з посади начальником Підприємства.

9.8. Підприємство має у своєму складі, згідно із штатним розписом, функціональні підрозділи (відділи, служби, дільниці).

9.9. Виробничі підрозділи не є юридичними особами, не мають своїх рахунків в установах банку та функціонують відповідно до положень про виробничі підрозділи, затверджених начальником підприємства або відповідно до функціональних обов'язків працівників підрозділів.

9.10. Підприємство, в особі начальника, може ліквідувати існуючі підрозділи або створити нові на основі техніко-економічної діяльності.

9.11. Підприємство, в особі начальника, вправі створювати відокремлені підрозділи (представництва, філії, відділення, агентства) із правом відкриття поточних (розрахункових) рахунків, що діють на підставі положень, затверджених начальником Підприємства. Місце їхнього розміщення погоджується з Засновником або уповноваженим ним виконавчим органом.

 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Трудовий  колектив Підприємства  складають усі громадяни, які своєю  працею  беруть  участь  в  його  діяльності  на  основі трудового  договору  (контракту,  угоди),  а також інших форм,  що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.2. Підприємство самостійно встановлює форми та системи оплати праці,  розмір  заробітної  плати,  а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Адміністрація Підприємства разом з трудовим колективом на загальних  зборах :

- затверджують проект колективного договору;

- вирішують питання самоврядування трудового колективу;

- визначають  та  затверджують  перелік  і  порядок  надання працівникам підприємства соціальних пільг.

10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з керівництвом представляє  голова трудового  колективу.

10.5. Трудовий колектив у межах наданих їм повноважень:

- укладає  колективний  договір з адміністрацією Підприємства;

- узгоджує перелік та порядок надання працівникам Підприємства соціальних та інших пільг;

- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства;

- порушує клопотання перед керівництвом про заохочення, преміювання, а   також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Підприємства;

-  вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

10.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

10.7. Внутрішніми положеннями Підприємство може встановлювати додаткові (крім передбачених  чинним законодавством) трудові та соціально-побутові   пільги  для  працівників  або  їхніх  окремих категорій.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Підприємство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

11.2. При припиненні Підприємства, вивільненим працівникам гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

11.3. Припинення Підприємства проводиться комісією з припинення, що призначається Засновником або органом, що прийняв рішення про припинення.

11.4. 3 моменту призначення комісії з припинення, до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства.

11.5. Майно, що залишилось після розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Засновника.

11.6. Підприємство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 12.1. Зміни до Статуту вносяться у порядку, визначеному законодавством України та підлягають державній реєстрації.

 

Начальник КП «БГВУЖКГ»                                                        В.А. Камінський

 

Опубліковано: 27 жовтня 2017, 09:55