Нормативно-правові акти

Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»

Регуляторні акти

№16/481     Від 18 серпня 2016


Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІI СКЛИКАННЯ

Чергова 16 сесія

 

РІШЕННЯ № 16/481

від 18 серпня 2016 року                                                                   м. Боярка

 

Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг комунальним підприємством  «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»

Відповідно до статті 28, 40, 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про поховання та похоронну справу" Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та впорядкування  відносин  при наданні послуг, а саме: чіткому  визначенні  прав, відповідальності, обов’язків суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, організації  поховань і ритуального обслуговування  населення, утримання кладовищ та інших місць поховань,-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо порядку поховання та надання  ритуальних послуг комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області», згідно додатку.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради затвердити вартість ритуальних послуг на території Боярської міської ради, що надаються комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, за відповідним напрямком.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                О.О. ЗАРУБІН              

                                                               Затверджено 

                                                                рішенням сесії Боярської міської

                                                               ради VII скликання

                                                               від 18 серпня № 16/481

ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»

1. Загальні положення

1.1. Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» (надалі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни», з урахуванням Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 193, з метою врегулювання відносин при похованні та наданні ритуальних послуг на території Боярської міської ради.

1.2. Це Положення є обов'язковим для виконання КП «Міська ритуальна служба Боярської ради Києво-Святошинського району Київської області».

1.3. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток 1) та ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності у місті здійснює Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба Боярської ради Києво-Святошинського району Київської області» (надалі – Ритуальна служба).

1.4. Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі – суб'єкт господарювання), який згідно із Законом України «Про поховання та похоронну справу» може укладати договір з ритуальною службою про надання цих послуг (додаток 2).

1.5. Ритуальна служба та суб'єкт господарювання при наданні ритуальних послуг повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

1.6. Ритуальна служба зобов'язана:

 - укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

- організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

- створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

- розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

- забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

- організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

- забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

- реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі – Книга реєстрації), встановлювати намогильні споруди, реєструючи у Книзі обліку намогильних споруд;

- видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

- у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

- укладати із суб'єктом господарювання договори про надання ритуальних послуг;

- здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

1.7. Для укладення договору про надання ритуальних послуг у випадку обопільної згоди суб'єкт господарювання подає на ім'я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

а) копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

б) копію Виписки з ЄДР;

в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб'єктом господарювання;

г) режим роботи, номер телефону та місце знаходження.

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути аргументована та надана письмово.

Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб'єктом господарювання укладається терміном на 3 роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, суб'єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

1.8. Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію, у разі його створення) суб'єкта господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання.

2. Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населенню на території Боярської міської ради КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

2.1. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян.

2.1.1. У приміщеннях Ритуальної служби, де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

- витяги із Закону України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів;

- Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Боярської міської ради;

- перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

- необхідні мінімальні переліки:

вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

інформація про: суб'єкти господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;

режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів;

режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (надалі – РАЦС) м. Боярка;

порядок пільгового обслуговування населення;

умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;

вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;

умови організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;

порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;

книга відгуків та пропозицій.

2.1.2. Суб'єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

- перелік якої зазначено в пункті 2.1.1 цього Положення, крім абзаців 8, 9;

- про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи;

- про державну реєстрацію (копія виписки).

2.1.3. У місті Боярка у приміщенні моргу, РАЦСу на  видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби, номери телефонів та режим роботи.

2.1.4. Ритуальна служба та суб'єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

2.1.5. Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється відповідно до чинного законодавства.

2.2. Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг.

2.2.1. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого.

2.2.2. На підставі свідоцтва про смерть, виданого відділом РАЦС, Замовник звертається до ритуальної служби або суб'єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в  двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий – ритуальній службі або суб'єкту господарювання (Додаток № 3).

Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання, Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов'язаних з організацією поховання та реалізацією предметів ритуальної належності. Ритуальна служба, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити платну доставку цих предметів своїм транспортом за вказаною Замовником адресою, у разі відсутності транспорту – сприяти доставці атрибутів поховання.

Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.2.3. У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

2.2.4. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб'єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

2.2.5. У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування, тобто таких, що не відповідають умовам договору-замовлення, Замовник має право вимагати від ритуальної служби або суб'єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності, тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

- безоплатного усунення недоліків товару;

- відшкодування зазначених збитків;

- заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться) або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;

- відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів. Ритуальна служба, суб'єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили – дії надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги.

2.2.6. Якщо Ритуальна служба або суб'єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню в розмірі 3 % від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі – 3 %  від загальної вартості замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов'язань у натурі).

2.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання.

2.3.1. Поховання померлих здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть (Додаток № 4) та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.3.2. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання(Додаток № 7).

2.3.3. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.3.4. Поховання померлого громадянина проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

2.3.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Розмір

 

Земельної ділянки

Могили

 

площа, м

довжина, м

ширина, м

довжина, м

ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

2.3.6. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється ритуальною службою за рахунок коштів міського бюджету.

2.3.7. За рішенням виконкому міської ради у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою. 

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

2.3.8. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

2.3.9. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач) видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 4), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству. Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби подаються документи:

- паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

- лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

- свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

- розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

2.3.10. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи (Додаток № 5,№6):

- оригінал свідоцтва про смерть похованого;

- свідоцтво про поховання;

- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

- реквізити виконавця намогильної споруди.   

Після виконання робіт з облаштування могили, користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі. 

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.  

2.3.11. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1445 та Закону України «Про поховання та похоронну справу».

2.3.12. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

2.3.13. Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про поховання та похоронну справу» та цим Положенням для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

2.3.14. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до виконавчого комітету міської ради та  подає такі документи:

- заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

- висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

- лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

-довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищі міста;

- дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на кладовищі, яке розташовано поза межами міста.

За результатами розгляду поданих документів, виконавчим комітетом міської ради згідно з регламентом приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова. 

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах.

Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально – процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці – новий запис до Книги реєстрації.

2.3.15. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 р. № 208 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого», згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

2.3.16. Виконавчий комітет міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

2.3.17. Вартість ритуальних послуг розробляється Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба», розраховується відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 19.11.2003 р. № 194 та затверджується рішенням виконавчого комітету.

3. Порядок розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань.

3.1. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв'язком із населеним пунктом. 

3.2. Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 м із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9 м.

На території місць поховань розміщують:

- господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

- будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

- освітлення;

- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

- каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км, (за відсутності каналізації – туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

3.3. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути 1 м, між ділянками поховань в ряду – 0,5 м.

3.4. На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

3.5. Будівництво, утримання і охорона місць поховання у місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

3.6. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб згідно із законом.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.

3.7. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, забороняється встановлення огорож на кладовищах.

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

3.8. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), по території кладовищ без отримання на це відповідного письмового погодження ритуальної служби.

4. Контроль за виконанням Положення.

Контроль за дотриманням Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» здійснює відділ з питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Боярської міської ради. У разі необхідності до роботи залучаються спеціалісти інших установ та організацій міста. 

 Додаток 1

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

 

Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2. Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу. 

5. Кремація тіл померлих (у разі створення крематорію).

6. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу (у разі створення крематорію з колумбарієм), в існуючу могилу, у землю.

7. Зберігання урн з прахом померлих у крематорії (у разі його створення).

8. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України.

9. Запаювання оцинкованої труни.

10. Замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу (у разі створення крематорію з колумбарієм).

 

 

Додаток 2

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

 

                                                         ДОГОВІР

                                             про надання ритуальних послуг

Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» (надалі – Ритуальна служба) в особі _____________________________________________________________________________

(назва населеного пункту, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з одного боку, та суб'єкт господарювання ______________________ (надалі  –  Виконавець  послуг) _______________________________________

                                                 (назва суб'єкта господарювання) 

в  особі  ___________________, другого боку уклали цей договір про таке:

                (прізвище, ім’я  та  по  батькові)

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг, а саме:______________________________

1.2.Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законодавчими актами України та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

2. Права сторін

2.1. Ритуальна служба має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги, зазначені у пункті 1.1. цього Договору.

2.2. Самостійно, на підставі звернення виконавця волевиявлення або особи, яка зобов'язалася поховати померлого (надалі – Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченими законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»).

3. Обов'язки сторін

3.1. Ритуальна служба зобов'язана: 

3.1.1. При зверненні Замовника, забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши при цьому його побажання щодо Виконавця послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення, забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну інформацію, зазначену у пункті 2.1.1 Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Боярської міської ради.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови Виконавцю послуг.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін __________________

                                                                                                                                                            (визначається сторонами )

передати замовлення Виконавцю послуг _____________________________________________

                                                                (механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до Ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг, Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до Ритуальної служби шляхом ________________________________________________

                                                                                (визначається за домовленістю сторін).

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі, гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

4. Відповідальність сторін.

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавця послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ним.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення, порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем якого Замовник вибрав ___________________________________, за невчасне передання

                                       (назва суб'єкта  господарювання)

на послуги Виконавцю послуг.      

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

4.2.2. За недотримання вимог пункту 3.2.2 цього договору, Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки в порядку, визначеному чинним законодавством (стаття 1192 Цивільного Кодексу України).

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

5. Порядок вирішення спорів.

Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв'язання здійснюється в судовому порядку.

6. Інші умови __________________________________________________________________

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до _________20___ року.

7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8. Адреси сторін.

 

Ритуальна служба _______                     Виконавець послуг ________

 

(підпис керівника)                                                         (підпис керівника)

 

М.П.                                                                                                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

 

                                                   ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ
                                     на організацію та проведення поховання

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» укладено між

Замовником___________________________________________________________________________________________________та Виконавцем_____________________________________________________________________________                                 (повна назва підприємства)

Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити) _____________________________________________________________________________

                                (прізвище, ім’я та по батькові померлого)

_____________________________________________________________________________________________

                       (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на кладовищі _________________________________________________________________

                                        (назва населеного пункту)

по вул. _________________, ряд________________, сектор ______________,  місце_____________ о ____ годині дня «_____» числа __________________ місяця 20 ___ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: /потрібне підкреслити/

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

 

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання: 

№ з/п

Найменування послуг

Кількість

Ціна однієї послуги

ПДВ

Загальна сума

Примітка ***

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) ___________________________________________________________

о ______ годині «_____» числа ________________ місяця 20 ___ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою:

____________________________________________________________________________________

о _____ годині «_____» числа _____________ _____місяця  20 ___ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду  за адресою: _____________________________________________________________

о _____ годині «_____» числа __________________ місяця  20 ___ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Інші зобов’язання

______________________________________________________________

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний  вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

 

Відповідальність Виконавця:

а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню;

б) за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням;

в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України «Про захист пав споживачів».

Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання

Замовник ознайомлений ______________________

                                                          (підпис замовника)

Вартість послуг  становить

_____________________________________________________

                                                  (сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком (необхідне підкреслити).

Договір-замовлення укладено

___________________________________________________________

                            (дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник:       _________________________

                                              (підпис)

Виконавець (ритуальна служба, суб’єкт господарювання) ____________

                                       (підпис)

Адреса, за якою було укладено договір ________________________

                                                                                          (місцезнаходження)

 

Додаток 4

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

Свідоцтво про поховання

Видано ______________________________________________, користувачу місця поховання,

                          (прізвище, ім’я, по батькові)

родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який «____» ___________ 20__ року

на ділянці № _____, ряд № _____, місце № _____ кладовища, розміщеного в ___________________________________  по вулиці ________________________________,

    (назва населеного пункту)

здійснив  поховання померлого

_______________________________________________________

   (прізвище, ім’я та по батькові померлого, номер свідоцтва про смерть)

Відповідно до статті 25 Закону України «Про поховання та похоронну справу», користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов’язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Посада особи, яка надає свідоцтво ______________        ______________

 (підпис)              (ініціали, прізвище)

Печатка

Реєстраційний номер та дата видачі

Додаток 5

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

 

Необхідний перелік документів, що надаються до КП «Міська Ритуальна Служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» громадянами на встановлення намогильної споруди своїми силами

 1. Оригінал свідоцтва про смерть похованого та його копію.
 2. Свідоцтво про поховання та його копію, а в разі його відсутності – письмову згоду користувача місця поховання на встановлення намогильної споруди.
 3. Реквізити виконавця, який здійснює встановлення намогильної споруди.
 4. Заява на ім’я директора КП «Міська Ритуальна Служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

Додаток 6

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

 

Необхідний перелік документів, що надаються до

КП «Міська Ритуальна Служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» підприємцями на проведення робіт по встановленню намогильних споруд

 1. Оригінал свідоцтва про смерть похованого та його копію.
 2. Свідоцтво про поховання та його копію, а в разі його відсутності – письмову згоду користувача місця поховання на встановлення намогильної споруди.
 3. Реквізити виконавця, який здійснює встановлення намогильної споруди.
 4. Копію свідоцтва про державну реєстрацію.
 5. Копію свідоцтва платника єдиного податку.

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

До Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг

Необхідний перелік документів, що надаються до КП «Міська Ритуальна Служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» для організації поховання та підпоховання труни з тілом в могилу або урни з прахом

 1. Заява виконавця волевиявлення померлого чи іншої особи, яка зобов’язалася поховати (підпоховати) померлого.
 2. Свідоцтво про смерть померлого та його копію.
 3. Оригінал свідоцтва про смерть першого похованого та його копію (в разі підпоховання).
 4. Свідоцтво про поховання та його копію, а в разі його відсутності – письмову згоду користувача на поховання (підпоховання) до родинного місця поховання.
 5. Документ, що засвідчує особу, яка зобов’язалася поховати померлого (копію паспорта).
 6. Договір–замовлення (рахунок замовлення) на виконання ритуальних послуг щодо поховання або підпоховання.

 

 

 

Заступник міського голови                                                         В.В. Мазурець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Боярської міської ради «Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу»,  Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028­99).

З метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та функціонування міських кладовищ, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, порядку організації поховань і ритуального обслуговування населення, пропонується затвердити рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради «Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області».

2. Обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акта.

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» організацію діяльності в галузі поховання на місцевому рівні здійснюють органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, зазначена проблема може бути розв’язана за допомогою прийняття відповідного регуляторного акта «Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області».

Ці проблеми не вирішуються ринковими механізмами, а вирішуються тільки шляхом прийняття зазначеного регуляторного акта.

Ринковий механізм не пов­ністю визначає сферу дії ритуальної служби та суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а прийняття цього акта дозволить упорядкувати відносини між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладання відповідних договорів. Також затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області» визначить порядок організації поховання та надання послуг, чітко зазначить обов’язки надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг, допоможе покращити обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг. Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть можливість затвердити порядок розміщення, облаштування, утримання та охорону місць поховань, а також забезпечить виконання на території громади вимог чинного законодавства

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійс­нити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні результати:

• чітке визначення сфери дії ритуальної служби та суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

• упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

• визначання порядку організації поховання та надання зв’язаних з ним ритуальних послуг;

• зазначення обов’язків надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг;

• затвердження порядку розміщення, облаштування та утримання місць поховань;

• підвищення якості похоронного обслуговування.

Прийняття зазначеного рішення дозволить упередити можливість виникнення непрозорих ситуацій між суб’єктами господарювання, територіальною громадою та органами місцевого самоврядування при наданні ритуальних послуг.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Влада

Відповідність нормативного акта до вимог чинного законодавства. Зменшення тіньового сектора при впровадженні діяльності в галузі поховання, створення стимулів для розвитку підприємництва, врегулювання відносин між органами місцевої влади, суб'єктами господарювання та територіальною громадою щодо організації та здійснення поховань на території громади

 

Процедура прийняття регуляторного акта, витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

Прозорість упровадження регуляторного акта, чітке зазначення прав та обов'язків надавачів ритуальних послуг та механізм взаємодії з ритуальною службою

Витрат не передбачається

Громадяни

Можливо прогнозувати, що внаслідок дії регуляторного акта підвищиться впевненість споживачів в отриманні якісних ритуальних послуг, покращиться обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб'єкти господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг

 

Витрат не передбачається

 

4. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є: врегулювання правових відносин між органами місцевої влади та ритуальною службою, суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг.

5. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

• не затверджувати Положення щодо порядку поховання та порядок надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області»;

• урегулювання відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами, безпосередньо учасниками цих відносин; 

• затвердження положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області» нормативним актом іншого органу.          

Відмова від уведення в дію запропонованого акта призведе до негативних наслідків, а саме:

• неврегульованості правових відносин у галузі поховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

• невпевненості споживачів в отриманні ритуальних послуг;

• відсутності прозорості у правових відносинах між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;

Друга альтернатива може призвести до непрозорості у правових відносинах та неузгод­женості дій між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

Здійснення регулювання (затвердження положення) нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», вирішення зазначених питань належать до повноважень органів місцевого самоврядування.

6. Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Запропонований спосіб для вирішення проблем очевидний, так як він:

• відповідає вимогам чинного законодавства;

• розв’язує проблему в цілому;

• забезпечує покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності.

Запровадження в дію запропонованого регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області» є єдиним шляхом досягнення визначеної мети.

Лише у такий спосіб, відповідно до вимог чинного законодавства, можливо вирішити зазначені проблеми, враховуючи інтереси всіх учасників відносин у сфері надання ритуальних послуг.

7. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Механізмом розв’язання проблем, визначених у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, є запровадження єдиних вимог до порядку організації поховання та надання пов’язаних з ним ритуальних послуг, а також до порядку розміщення, облаштування та утримання та місць поховань, внаслідок чого можливе впорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг у відповідності до вимог чинного законодавства.

Ефективне впровадження методології проекту рішення забезпечить встановлення чіткого механізму відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладання відповідних договорів, визначить порядок організації поховання та надання послуг, чітко зазначить обов’язки надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг, допоможе покращити обслуговування населення в галузі похоронної діяльності.

8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Обставиною, що негативно впливає на досягнення визначеної цілі, є відсутність затвердженого Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області».

Зазначених цілей можливо буде досягти, затвердивши цей регуляторний акт, а реальною можливістю вирішення зазначених проблем, буде обов’язкове виконання цього регуляторного акта.

9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта, залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Досягнення встановлених цілей шляхом прийняття цього рішення щодо затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво­Святошинського району Київської області» є можливим без найменших витрат як для суб’єктів господарювання, громадян, так і для органів місцевого самоврядування, негативний вплив від введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається. При досягненні визначених цілей суб’єкти господарювання, територіальна громада, органи місцевого самоврядування не несуть додаткових витрат.

10. Оцінка ризику впливу зов­нішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Зміни в чинному законодавстві є підставою для внесення змін до цього регуляторного акта або його припинення.

11. Обґрунтування, що вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдають витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Внаслідок прийняття цього регуляторного акта витрати та вигоди не змінюються. У той же час підвищується рівень відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання щодо надання ритуальних послуг та впевненість населення в отриманні цих послуг шляхом дотримання вимог Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних послуг Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно, серед них є якісні:

• покращення обслуговування населення у галузі поховання;

• проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи в галузі поховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

• урегулювання правових відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;

• дотримання принципу верховенства закону.

12. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк чинності цього регуляторного акта планується не обмежувати, тобто постійний. Потреби визначити строк дії цього акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби з прийняттям урядом нормативних актів, до нього теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

13. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 

Показниками результативності дії затвердженого регуляторного акта є:

• розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів;

• кількість укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

• кількість суб’єктів господарювання та громадян, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта;

• кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо їхніх прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом;

• розмір коштів та час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаних з виконанням регуляторного акта;

• обсяги виконаного благоустрою кладовищ;

• рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись Комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області». Базове відстеження цього регуляторного акта проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 1 раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу звернень громадян і юридичних осіб, статистичних даних та інших облікових документів.

 

Опубліковано: 23 червня 2017, 13:53