Нормативно-правові акти

Про затвердження Положення про здійснення закупівель структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярк

Рішення міської ради

№5/131     Від 16 лютого 2016


Про затвердження Положення про здійснення закупівель структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярк

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 5 сесія

 

РІШЕННЯ № 5/131

від 16 лютого 2016 року                                                                    м. Боярка

 

Про затвердження Положення про здійснення закупівель структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі електроних державних закупівель ProZorro Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», враховуючи листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.08.2015 № 3302-05/26761-06 «Щодо інформування стосовно пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів,  розпорядження Боярського міського голови від 20.01.2016 р. № 02-14/4 «Про забезпечення прозорості та відкритості при здійсненні державних закупівель», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

         1. Запровадити в місті Боярка закупівлю товарів структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі електронних державних закупівель ProZorro.

         2. Затвердити Положення про п здійснення закупівель товарів структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі електронних державних закупівель ProZorro.

         3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальним підприємствам територіальної громади міста Боярка,  іншим одержувачам та розпорядникам коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств:

          3.1. Визначити відповідальних працівників по роботі з системою електронних державних закупівель ProZorro.         

3.2.  У тримісячний термін з дня прийняття цього рішення надати інформацію до постійній комісії Боярської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку щодо закупівель, здійснених у системі електронних державних закупівель ProZorro.

3.3. Щоквартально до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати постійній комісії Боярської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інформацію щодо закупівель, здійснених у системі електронних державних закупівель ProZorro. Постійній комісії Боярської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку забезпечити розгляд  наданої інформації на своїх засіданнях.

         4. Визначити фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Боярської міської ради координатором застосування системи електронних державних закупівель ProZorro та надавати інформаційну та методологічну підтримку структурним підрозділам виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальним підприємствам територіальної громади міста Боярка та іншим одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств Відповідальний – керівник фінансово-економічного відділу виконавчого комітету Боярської міської ради.

5. Фінансово-економічному відділу виконавчого комітету Боярської міської ради у термін до 01.06.2016 року підготувати та надати на розгляд Боярському міському голові звіт про результати закупівель, здійснених у системі електронних державних закупівель ProZorro

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника міського голови.

 

         МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                                    О. О. ЗАРУБІН

 

Додаток
до рішення Боярської міської ради

від 16.02.2016 р.  № 5/131

Положення

про здійснення закупівель структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі електроних державних закупівель ProZorro

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок здійснення закупівель товарів структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі електроних державних закупівель ProZorro.

Положення про здійснення закупівель товарів структурними підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради, комунальними підприємствами територіальної громади міста Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі електроних державних закупівель ProZorro (надалі - Положення) розроблене враховуючи Регламент роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель, затверджений наказом громадської організації Трансперенсі Інтернешнл Україна" від 28.10.2015 № 5-пр.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

- аукціон – повторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.;

- закупівля – процес здійснення закупівель замовником товарів на електронних майданчиках у порядку, встановленому цим Положенням;

- користувач системи –  будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвався в системі електронних закупівель;

  • система електронних державних закупівель ProZorro (надалі – Система) – програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінаційний та рівний доступ до інформації всім користувачам.
  • Замовник - виконавчі органи, комунальні заклади, установи та підприємства Боярьскої міської ради.
  • Учасник - юридична особа або фізична особа - підприємець, що є користувачем системи, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником
  • Товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

 

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це положення застосовується для всіх закупівель товарів виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Боярської міської ради, які вони здійснюють за кошти міського бюджету м. Боярка та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 3 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або ч. З ст. 2 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, крім закупівель за кошти субвенцій з бюджетів вищих рівнів (за виключенням субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів міста).

2.2. Під час здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів) для укладення договору.

2.3. Закупівля здійснюється відповідно до бюджетних призначень,  згідно затверджених кошторисів та планів асигнувань загального і спеціального фонду міського бюджету та додатку до  річного плану закупівель, які оприлюднюються на офіційному веб-порталі та друкованому засобі масової інформації Боярської міської ради протягом  десяти робочих днів з дня.

2.4. Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів до/без проведення процедур, визначених цим Положенням. Замовник не має права ділити предмет закупівлі (в термінах Закону України «Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти)  на частини з метою уникнення проведення процедури електронної системи закупівель або застосування цього Положення. 

2.5. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

2.5.1. Товари, визначені ч. 3 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

2.5.2. Продукти харчування для закладів освіти та охорони здоров'я

2.5.3. Лікарські засоби.

2.5.4. Товари, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни.

2.5.5. Товари, закупівля яких здійснюється за кошти кредиторів, позик, які надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, які надаються нерезидентами України.

 

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

4. Порядок здійснення закупівель

4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель замовник зазначає:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора; 

- кількість товарів;

- місце поставки товарів;

- строк поставки товарів;

- умови оплати товарів;

- технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження;

- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

- дату та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;

- дату та час початку подання пропозицій;

- дату та час закінчення подання пропозицій;

- розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону - мінімальна сума у грошових одиницях, на яку учасником може бути понижено суму пропозиції під час аукціону (може становити  0,5 - 3% від очікуваної вартості товару);

- іншу необхідну інформацію.        

- при визначенні предмету закупівлі замовник зобов'язаний керуватися діючим Порядком визначення предмету закупівлі, затвердженим уповноваженим органом у сфері державних закупівель - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

Технічні  та якісні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товару або виробника, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».

4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель, проект договору про придбання товару або істотні умови договору.

4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо до дня початку подання пропозицій замовник отримує запитання, уточнення від учасників системи щодо  технічних вимог до товару та/або до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності, замовник може внести відповідні зміни до технічних  та/або якісних вимог до товару, та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.

4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих днів та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій,

У разі нагальної потреби у закупівлі товарів, строк подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше ніж 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною скорочення цих строків не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель.  Обгрунтування нагальної потреби скорочення строків закупівлі зазначається в оголошенні про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами у межах тривалості робочого дня з 09.00 год. До 18.00 год.

4.6. Після закінчення строку подання пропозицій системою автоматично  визначається дата і час аукціону. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.

4.7. Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, технічним вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним та/або якісним  вимогам до предмету закупівель,  зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.8.  Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.9. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням глави 5 цього Положення, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

4.10. Після укладення договору про придбання товарів замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладення з урахуванням вимог законодавства України.

4.11. У випадку не укладення договору протягом строку, визначеного в пункті 4.9 глави 4 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому пунктами 4.7-4.9 глави 4 цього Положення.

4.12. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником в порядку, передбаченому пунктом 4.7 глави 4 цього Положення, замовник має право повторно оголосити про проведення закупівлі у порядку, передбаченому пунктами 4.1-4.11 глави 4 цього Положення.

 

5. Порядок оскарження результатів закупівель

 Оскарження результатів закупівель здійснюється відповідно до законодавства України.

 

6 Прикінцеві положення

Це Положення набирає чинності з дня його офіційного прийняття та діє у межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                                   О. О. ЗАРУБІН

Опубліковано: 09 червня 2017, 09:57