Нормативно-правові акти

Про затвердження положення про порядок зарахування дітей в комунальні заклади дошкільної освіти в новій редакції

Рішення виконавчого комітету

№62/1     Від 14 грудня 2017


Про затвердження положення про порядок зарахування дітей в комунальні заклади дошкільної освіти в новій редакції

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 від 14 грудня 2017 року                                                                      № 62/1

м. Боярка

Про затвердження положення про порядок зарахування дітей в комунальні заклади дошкільної освіти в новій редакції

 

Керуючись  Законом України «Про дошкільну освіту», п.п. б) ч. 1 п. 4 ст. 32 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 5 чергової сесії Боярської міської ради VII скликання № 5/154  від 16.02.2016 р. та з метою якісної підготовки до прийому дітей в комунальні заклади дошкільної освіти і задоволення потреб громадян в освітніх послугах для дітей дошкільного віку, соціальної підтримки сімей, що мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством, -

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ВИРІШИВ :

 1. Затвердити положення про порядок зарахування дітей в комунальні заклади дошкільної освіти в новій редакції.
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Т.П. Кочкову.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 О.О. ЗАРУБІН

 

Згідно з оригіналом:

Керуюча справами                                  М.А. Рябошапка

 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішенння виконавчого комітету

 від 14.12.2017 р.  №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ

ДО ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок зарахування дітей до закладів дошкільної освіти заклади Боярської міської ради (далі Положення) регулює порядок реєстрації дітей на чергу та зарахування в заклади дошкільної освіти, які знаходяться у комунальній власності міста.

1.2. Положення діє на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.

1.3. Положення розроблено з метою задоволення потреб громадян, які проживають у місті Боярці, в освітніх послугах для дітей дошкільного віку, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей для вступу у заклад дошкільної освіти, забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до комунальних  закладів дошкільної освіти міста, соціальної підтримки сімей, які мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством України.

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • реєстр дітей дошкільного віку до ЗДО (далі Реєстр) – комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
 • утримувач Реєстру – виконавчий комітет Боярської міської ради (ЦНАП);
 • реєстратор – особа уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення/зміну, виключення інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням.
 • заявник – батько або мати дитини (або особа, яка їх замінює), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є: опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки;
 • заява – документ, який складається фізичною особою з метою внесення (зміни, виключення) інформації до Реєстру ( додаток 1)

 

2. Порядок реєстрації дітей у ЗДО:

2.1. Реєстрація дітей у заклади дошкільної освіти міста на поточний навчальний рік проводиться реєстратором з 10 січня до 31 травня, відповідно до поданих заяв. Заяви, що надійшли після 31 травня, будуть розглядатися при доукомплектуванні груп впродовж календарного року, відповідно до черги.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:

а) про дитину:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • заклад дошкільної освіти, бажаний для відвідування дитини.

б) про батьків:

 • прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, які їх замінюють);
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактні дані (телефон мобільний, електронна адреса – е-mаіl);
 • місце роботи або інформація про перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітних (за умови наявності даних обставин).

2.3. Для реєстрації та зарахування дитини в комунальний заклад дошкільної освіти до виконавчого комітету Боярської міської ради разом з заявою необхідно надати наступний пакет документів:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорта одного з батьків (опікунів) з реєстрацією в Боярці;
 • довідку з місця роботи матері (про дату виходу на роботу);
 • документ, що підтверджує право на пільгу;
 • якщо батьки не зареєстровані в м. Боярка (в тому числі вимушені переселенці) – акт депутата про фактичне місце проживання з підтвердженням проживання у Боярці (на період з…).

У разі непідтвердження заяви документально, заява буде відхилена.

2.4. Зареєструватися в Реєстрі можна тільки один раз до одного закладу дошкільної освіти.

2.5. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві.

2.6. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють;
 • на підставі направлення до ЗДО;
 • у разі зазначення в заяві недостовірних персональних даних дитини (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження);
 • у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ЗДО та переліку документів, визначених цим Положенням;
 • за рішенням суду.

 

3. Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти:

3.1. Місця у комунальних ЗДО надаються для дітей віком, відповідно до статуту ЗДО. Вік дитини визначається станом на 1 вересня поточного року.

3.2. Формування списків для укомплектування дітей до ЗДО відбувається відповідно до реєстру, з урахуванням віку дитини, кількості вільних місць у ЗДО, згідно з віковими категоріями, та з урахуванням побажань батьків (за можливості).

3.3. Засідання комісії з укомплектування груп на новий начальний рік проводиться з 1 червня до 1 серпня щорічно. В інший час може проводитись доукомплектування груп у ЗДО, відповідно зі встановленими нормативами.

3.4. Відповідно до списків, сформованих реєстром дітей до ЗДО, виконавчим комітетом Боярської міської ради видаються направлення до ЗДО (додаток 2).

3.5. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ЗДО.

3.6. Направлення дійсне протягом двох місяців з дати видачі. Якщо дитина протягом двох місяців з дати отримання направлення не почала відвідувати ЗДО направлення втрачає чинність. Для отримання нового направлення документи подаються повторно.

3.7. Директори закладів дошкільної освіти проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний заклад дошкільної освіти лише за наявності направлення, яке дійсне протягом двох місяців з моменту видачі.

3.8. Прийом до ЗДО заявників пільгових категорій відбувається у співвідношенні 1:10 (1 дитина пільгової категорії – 10 дітей без пільг). Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення:

а) позачергово зараховуються до закладу дошкільної освіти:  -  діти працівників комунальних закладів міста (на період роботи); - діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції та/або учасниками бойових дій (які мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або один з батьків яких мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або в об’єднаній територіальній громаді);  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (які мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або один з батьків або осіб, які їх замінюють  мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або в об’єднаній територіальній громаді); -діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО (які мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або один з батьків яких мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або в об’єднаній територіальній громаді);   - діти з багатодітних сімей ( які мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або один з батьків яких мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або в об’єднаній територіальній громаді).

б) першочергово зараховуються до комунального закладу дошкільної освіти: - діти, які мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка або  один з батьків яких мають реєстрацію місця проживання в м. Боярка; -   діти з об’єднаної територіальної громади;

в) другочергово зараховуються до комунального закладу дошкільної освіти: - діти, які не мають реєстрацію в м. Боярка але проживають в місті, що підтверджується актом депутата.                        

3.9. Діти, які не були забезпечені місцем у ЗДО у попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році, відповідно до черги.

3.10. При зарахуванні дитини до ЗДО, вона знімається з черги.

3.11. Керівники ЗДО щомісячно (до 05 числа місяця, наступного за звітним) подають звіт про наповнюваність груп за звітний період, відповідно до вікових груп.

 

4. Забезпечення доступу до Реєстру:

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Реєстрація дітей відбувається на безоплатній основі.

5.2. Це Положення може бути змінено (доповнено) виключно на підставі рішення виконавчого комітету Боярської міської ради.

 

Опубліковано: 19 грудня 2017, 14:32