Нормативно-правові акти

Інформація щодо діючих регуляторних актів Київська область Боярська міська територіальна громада

Регуляторні акти

№0     Від 05 січня 2023


Інформація щодо діючих регуляторних актів Київська область Боярська міська територіальна громада

Інформація щодо діючих регуляторних актів

Київська область

Боярська міська територіальна громада

 

№п/п

Назва діючого регуляторного акту

№, дата регуляторного акту

 

 

статус

посилання на сайт

1

Правила Благоустрою населених пунктів Боярської міської територіальної громади

№20/1284  23.12.2021

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_20_1284_pro_zatverdzhennia_pravyl_blahoustroiu_terytorii_boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

2

«Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності Боярської міської територіальної громади»

№20/1293  23.12.2021

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_20_1293_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_poriadok_peredachi_v_orendu_maina_komunalnoi_vlasnosti_boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_ta_zabezpechennia_vidnosyn_u_sferi_orendy_komunalnoi_vlasnosti_File.html

3

Про затвердження Порядку приєднання об’єктів з інших населених пунктів до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Боярка

№30/931              25.05.2017

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/pro_zatverdzhennia_poriadku_pryiednannia_ob_yektiv_z_inshykh_naselenykh_punktiv_do_komunalnykh_merezh_tsentralizovanoho_vodopostachannia_ta_vodovidvedennia_mista_boiarka_NPA.html

4

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки, на 2023 рік 

 

№25/1652   30.06.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_25_1652_pro_vstanovlennia_stavok_ta_pilh_zi_splaty_podatku_na_nerukhome_maino__vidminne_vid_zemelnoi_dilianky__na_terytorii__boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

 

5

Про встановлення єдиного податку на території Боярської міської  ради на 2023 рік

 

№25/1650             30.06.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_25_1650_pro_vstanovlennia_stavok_yedynoho_podatku_na_terytorii__boiarskoi__miskoi_terytorialnoi_hromady.html

 

6

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік на території Боярської міської територіальної громади

 

 

№25/1655                 30.06.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_25_1655_pro_vstanovlennia_stavok_ta_pilh_iz_splaty_zemelnoho_podatku_na_2023_rik_na_terytorii_boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

 

7

Про затвердження Порядку встановлення земельних сервітутів, емфітевзису та суперфіцію на території Боярської міської територіальної громади

 

№ 25/1680 30.06.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_25_1680_pro_zatverdzhennia_poriadku_vstanovlennia_zemelnykh_servitutiv__emfitevzysu_ta_superfitsiiu_na_terytorii_boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

 

8

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення Боярської міської територіальної громади

 

 

№25/1656    30.06.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_25_1656_pro_zatverdzhennia_pravyl_pryimannia_stichnykh_vod_do_system_tsentralizovanoho_vodovidvedennia_boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

 

9

Про встановлення вартості проїзду на міських регулярних маршрутах загального користування в м. Боярка

 № 2/7                    20.04.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_2_7_pro_vstanovlennia_vartosti_proizdu_na_miskykh_rehuliarnykh_marshrutakh_zahalnoho_korystuvannia_v_m__boiarka.html

 

10

Положення про організацію та проведення ярмарків, виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Боярської міської територіальної  громади

 

№2/5                    08.12.2022

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_2_5__pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_orhanizatsiiu_ta_provedennia_yarmarkiv_vyiznoi__vynosnoi__torhivli__nadannia_posluh_u_sferi_vidpochynku_ta_rozvah_na_terytorii__boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

 

11

Про затвердження Правил розміщення об`єктів зовнішньої реклами  в Боярській міській територіальній громаді

 

№3/8                    08.12.2022

чинний

https://regulation.mistoboyarka.gov.ua/pro-zatverdzhennya-pravil-rozm%D1%96shhennya-ob%E2%80%99%D1%94kt%D1%96v-zovn%D1%96shno%D1%97-reklami-v-boyarsk%D1%96j-m%D1%96sk%D1%96j-teritor%D1%96aln%D1%96j-gromad%D1%96

 

12

Про затвердження Правил проведення земляних робіт на території Боярської міської територіальної громади

20/1285

23.12.2021

чинний

https://mistoboyarka.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/rishennia_20_1285_pro_zatverdzhennia_pravyl_provedennia_zemlianykh_robit_na_terytorii_boiarskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_File.html

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Опубліковано: 05 січня 2023, 15:15