Виконавчий комітет Боярської міської ради запрошує на роботу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Боярської міської ради запрошує на роботу

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

Обов’язки:

  • Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
  • Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого комітету Боярської міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій міському голові;
  • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  • Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

Вимоги:

  • Громадянство України;
  • Вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня бакалавра, без вимог до стажу роботи;
  • Вільне володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
  • Знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та інші закони України; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що регулюють питання запобігання корупції;
  • Основні програми роботи на комп'ютері.

 

 

Резюме надсилати на  boyarkapersonal@gmail.com

 

 

 

Опубліковано: 02 лютого 2023, 11:41