Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка в новій редакції»

Зазначений проект рішення встановлює новий порядок отримання, переоформлення, видачу дубліката, анулювання, продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін до нього, передбачае перегляд тарифів за право тимчасового використання місць для розташування рекламоносіїв, а також встановлює вимоги до зовнішньої реклами та її розміщення.

Регуляторний орган: виконавчий комітет Боярської міської ради

Розробник  документа: комунальне підприємство «Боярський інформаційний центр» 

Відповідальна особа: Ушкалова Анна Вадимівна

Тел.: (04598) 417-29

E-mail: bic@mistoboyarka.gov.ua

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Проект рішення доступний за посиланням.

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Боярка в новій редакції»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Регуляторний акт приймається в зв’язку із необхідністю регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території міста та визначити порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

Розміри плати за тимчасове користування рекламними засобами не переглядалися з 2013 року і є застарілим у порівнянні з розмірами плати в інших містах.

Відсутність зонування території (Зонінгу) , планування розвитку населеного пункту з урахуванням зовнішнього вигляду елементів міського середовища, зменшення формату та щільності зовнішньої реклами в центральній частині міста, приведення їх до єдиної типології.

2. Цілі державного регулювання:

Удосконалення процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Перегляд тарифів оплати за право тимчасового використання місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами.

Раціональне використовувати території (Зонінгу) за функціональним призначенням.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу:

Відсутні.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи:

Дія цього регуляторного акта сприятиме налагодженню процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та співпраці дозвільного органу з Центром надання адмінпослуг.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить досягнення вищезазначеної мети.

6. Очікувані результати прийняття акта: 

Врегулювання видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Залучуння до бюджету додаткових коштів після перегляду тарифів. Затвердження мап зонування.

7. Строк дії акта (у разі обмеження цього строку):

Акт приймається з невизначеним терміном дії і підлягає внесенню змін та доповнень у зв’язку із змінами чинного законодавства.

8. Показники результативності акта:

Запровадження заходів по вдосконаленню механізму регулювання порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Затвердження тарифів на право тимчасового використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами. Затвердження мап зонування, що регулюють використання, форму, дизайн та сумісність територій що розвиваються.

9.Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Пропозиції та зауваження до проекту рішення міської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються Комунальним підприємством «Боярський інформаційний центр» за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська 13, каб. №14,. Тел.: (04598) 47-079, е-mail: boyarka-inform@ukr.net  

 

Опубліковано: 07 серпня 2018, 17:45