Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради «Про встановлення єдиного податку на території м. Боярка на 2020 рік»

Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

Проект рішення розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Регуляторний орган - Боярська міська рада

Розробник  документа: управління економіки та фінансів виконавчого комітету  Боярської міської ради

Відповідальна особа: Мусієнко Наталія Іванівна 

Контактні телефони: (04598) 41-550; (+38067) 201 23 99

е-mail: fev10@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

 Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на території м. Боярка на 2020 рік»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Єдиний податок – один із значних джерел наповнення доходної частини місцевого бюджету.

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок єдиного податку залежить розвиток підприємництва в територіальній громаді і показник наповнення бюджету Боярської міської ради.

Встановлення ставок єдиного податку не створить перешкод для розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки до сьогоднішньої економічної ситуації.

2. Визначення цілей правового регулювання

Цілями правового регулювання для даного проекту регуляторного акта є:

- виконання вимог Податкового кодексу України для забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету;

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних актів;

- створення умов для переходу фізичних осіб-підприємців на спрощену систему оподаткування шляхом охоплення ставками єдиного податку ширшого кола видів економічної діяльності;

- збільшення надходжень до бюджету міської ради;

- встановлення оптимальних та економічно обґрунтованих розмірів ставок  єдиного податку;

- збалансування інтересів фізичних осіб — підприємців, громадян, органів влади;

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;

- прийняття рішення про перегляд діючих ставок.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

4.1. Підвищення розміру ставок податку до економічно обґрунтованих;

4.2. Охоплення ставками єдиного податку ширшого кола фізичних осіб – підприємців.

5. Обгрунтування можливості і досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

5.1. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість отримати додаткові надходження до бюджету міської ради. На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;

- зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету. Затвердження ставок буде покладено на депутатський корпус міської ради.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Внаслідок затвердження регулювання в перспективі планується збільшення кількості СПД, а отже і надходжень до бюджету міської ради від сплати податкових зобов’язань.

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта полягає у:

- збільшенні кількості зареєстрованих СПД, що сплачують єдиний податок;

- збільшенні кількості найманих працівників, за рахунок розвитку  підприємницького середовища;

- збільшення надходжень до бюджету міської ради.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для здійснення відстеження проекту цього рішення будуть використані статистичні дані та надходження до бюджету Боярської  міської ради.

Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності».

 

Начальник відділу                                                                                               Мусієнко Н.І.

 

Опубліковано: 02 квітня 2019, 14:48