Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки на території  м. Боярка на 2020 рік»

Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

Проект рішення розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Регуляторний орган - Боярська міська рада

Розробник  документа: управління економіки та фінансів виконавчого комітету  Боярської міської ради

Відповідальна особа: Мусієнко Наталія Іванівна 

Контактні телефони: ((04598) 41-550; (+38067) 201 23 99

е-mail: fev10@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки на території  м. Боярка на 2020 рік»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (надалі – податок на нерухоме майно), покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки на території 
м. Боярка на 2020 рік».

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Таким чином, з 01.01.2020 року сплата податку на нерухоме майно, відповідно до рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки на території  м. Боярка на 2020 рік», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2. Визначення цілей правового регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

  • виконання вимог чинного законодавства;
  • врегулювання правовідносин між Боярською міською радою та суб’єктами господарювання;
  • встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної, які б дозволили збільшити надходження до міського бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;

- прийняття рішення про перегляд діючих ставок.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

4.1. Оприлюднення даного проекту рішення  з метою отримання зауважень та пропозицій.

5. Обгрунтування можливості і досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза та значні темпи інфляції. Ці фактори можуть значно знизити інвестиційну привабливість  об'єктів нежитлової нерухомості для суб’єктів господарювання. Так, значні темпи інфляції посилюють ризик інвестицій, що призводить до зниження попиту на нерухоме майно.

Різке дорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету. Затвердження ставок буде покладено на депутатський корпус міської ради.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта полягає у збільшенні надходжень до бюджету міської ради.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для здійснення відстеження проекту цього рішення будуть використані статистичні дані та надходження до бюджету Боярської  міської ради.

Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                              Мусієнко Н.І.

 

Опубліковано: 02 квітня 2019, 14:49