Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради «Про встановлення на 2019 рік мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Боярської міської ради»

Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

Проект рішення розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Регуляторний орган - Боярська міська рада

Розробник  документа: відділ фінансів, економічного розвитку та торгівлі  Боярської міської ради

Відповідальна особа: Мусієнко Наталія Іванівна 

Контактні телефони: (04598) 41-550

е-mail: fev10@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Проект можна знайти в розділі Документи БМР - Нормативні акти - Проекти регуляторних актів або за посиланням.

 

 Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення на 2019 рік мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Боярської міської ради»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п.п. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09.08.2017 №195 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік», наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 №215 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання».

Даним проектом рішення пропонується визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Боярської міської ради.

2. Визначення цілей правового регулювання

Цілями правового регулювання для даного проекту регуляторного акта є:

- виконання вимог Податкового кодексу України для забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету;

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних актів;

- збільшення надходжень до бюджету міської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

Альтернативи щодо вирішення проблеми немає, оскільки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 29.12.2010 № 1253 органи місцевого самоврядування визначають мінімальну вартість місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- встановлює вартість місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міської ради.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 29.12.2010 № 1253 місцеві ради визначають мінімальну вартість 1 квадратного метра нерухомого майна фізичних осіб на території місцевої ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення міської ради.

Тому, вирішення проблеми щодо визначення мінімальної вартості 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Боярської міської ради пропонується визначити шляхом прийняття даного рішення.

5. Обгрунтування можливості і досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

5.1. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Прийняття даного рішення міської ради надає можливість отримати додаткові надходження до міського бюджету.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету. Затвердження вартісті 1 квадратного метра нерухомого майна фізичних осіб буде покладено на депутатський корпус міської ради.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запровадженого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у фізичних осіб, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторних акт певним чином впливає на інтереси фізичних осіб, органів державної фіскадьної служби та місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у фізичних осіб, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів
місцевого самоврядування

Акти законодавства Боярської міської ради з питань визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Боярської міської ради відповідатимуть вимогам чинного законодавства. 

Створення позитивного іміджу влади.

Збільшення надходжень до бюджету.

Відсутні
 

Інтереси органів державної податкової служби

Застосовуватимуть у роботі акти законодавства Боярської міської ради, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Відсутні

Інтереси платників податків і зборів

Забезпечення інтересів територіальної громади міської ради

Відсутні

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта полягає у збільшенні надходжень до бюджету міської ради.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для здійснення відстеження проекту цього рішення будуть використані статистичні дані та надходження до бюджету Боярської  міської ради.

Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності».

 

Начальник відділу                                                                                                               Н.І.Мусієнко

 

Опубліковано: 01 листопада 2018, 12:21