Оголошення

Повідомлення про оприлюднення  проекту рішення Боярської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік»

Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

Проект рішення розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Регуляторний орган - Боярська міська рада

Розробник  документа: управління економіки та фінансів виконавчого комітету  Боярської міської ради

Відповідальна особа: Мусієнко Наталія Іванівна 

Контактні телефони: (04598) 41-550; (+38067) 201 23 99

е-mail: fev10@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Боярської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту. 

 

1.Визначення проблеми

Відповідно до пп.12.4.1. п.12.4 ст.12 Податкового Кодексу України транспортний податок належить до переліку місцевих податків та є обов’язковим для встановлення місцевими радами.

З метою виконання Податкового Кодексу України проектом регуляторного акта пропонується затвердити міською радою ставку транспортного податку, встановленої законом, що буде діяти станом на 1 січня податкового (звітного) року.

Відповідно до пп.12.3.4. п.12.3 ст.12 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.

Встановлення ставки транспортного податку, яка має відповідати сучасним вимогам, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на відповідній території. Також від даного рішення залежатиме фінансування місцевих бюджетних програм і розвиток соціальної інфраструктури міста.

 

2.  Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

  • регулювання ситуації на ринку автотранспорту;
  • встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні транспортних засобів на території м. Боярка;
  • затвердження ставок транспортного податку відповідно до ст. 267 Податкового Кодексу України;
  • поповнення доходної частини міського бюджету за рахунок надходжень від сплати транспортного податку.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акта відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України, транспортний податок є обов’язковим для встановлення міською радою. Таким чином, визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акта.

 

4. Механізм розв’язання проблеми

Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази міського бюджету та часткова компенсація його втрат від ліквідації малоефективних місцевих податків і зборів.

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань сплати транспортного податку на 2020 рік в межах територіальної громади  м. Боярка пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Боярської міської ради.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Перевагами у досягненні визначених цілей є:

  • збільшення надходжень до міського бюджету;
  • додаткова можливість направлення коштів на фінансову підтримку підприємств житлово – комунального господарства;
  • спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення та покращення інфраструктури міста, збільшення фінансування бюджетних програм тощо.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

Процедура розробки проекту нового регуляторного акта

Інтереси суб’єктів господарювання

Прийняття регуляторного акта не вплине на доходи суб’єктів господарської діяльності

Сплата транспортного податку

Інтереси територіальної громади міста

Покращення рівня життя та добробуту громадян та її соціальної інфраструктури

Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету

Сплата транспортного податку більш забезпеченими верстами населення

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року із можливістю внесення до нього та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

  • кількість платників транспортного податку;
  • сума надходжень до міського бюджету від транспортного податку;

  Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта надасть їм можливість уникати непорозумінь в частині справляння та сплати податків і зборів.

 

9. Заходи з відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Періодичне відстеження не буде проводитись  на підставі част.7 ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом фінансів, економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Боярської міської ради.

Відстеження розміру надходжень до міського бюджету та кількості суб'єктів підприємницької діяльності - платників транспортного податку буде здійснюватись шляхом аналізу даних.

 

Начальник управління                                                                                                     Н.І.Мусієнко

 

Опубліковано: 02 квітня 2019, 14:50