Оголошення

Повідмолення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення сесії Боярської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Боярка»

Боярська міська рада, відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення сесії Боярської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Боярка».

Стислий зміст регуляторного акта.

Регуляторний акт розроблений відповідно до вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дорожній рух», Кодексами України, Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. № 310, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни, у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта – газета «Боярка­інформ».

Також з текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись на офіційному порталі Боярської міської ради: https://mistoboyarka.gov.ua/

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, каб. 9.  

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення сесії Боярської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Боярка»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Боярської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Боярка», як регуляторного акту.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання.

Нині в місті Боярка діють Правила благоустрою території міста Боярка, затверджені рішенням сесії Боярської міської ради від 24.11.2011 року № 14/701.

Станом на 01.12.2018 р. даний нормативно-правовий акт міської ради не відповідає чинній нормативно-правовій базі України, тому не може об’єктивно регулювати відносини, які виникають у сфері благоустрою м. Боярка таким чином, що забезпечувало б їх безумовного виконання.

Неможливість застосування у подальшому діючих Правил пов’язана із:

 • невідповідністю чинним нормативно-правовим актам України;
 • неспроможністю регулювати сучасні відносини у сфері благоустрою;
 • неспроможністю вповні забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб;
 • відсутністю підстав для застосування мір адміністративного впливу до порушників у сфері благоустрою.

Визначені проблеми мають негативний вплив, передусім, на громадян (мешканців та гостей міста), яким не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі: захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою. Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб'єкти господарювання. Порушення благоустрою міста призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розриття, захаращення доріг, накопичення відходів, заважають проїзду транспорту, сміттєзбірникам, аварійним та рятувальним машинам; непроведення дій з утримання у належному санітарно-технічному стані будівель та споруд призводить до їх передчасного зносу та ін.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема, ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту – це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою даного регулювання є створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, а саме: покращення санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

1. Залишити чинним Правила благоустрою території міста Боярка, затверджені рішенням сесії Боярської міської ради від 24.11.2011 року № 14/701.

Дана альтернатива не прийнятна через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста.

2. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об'єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не вповні враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб'єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям міста.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак вказаною статтею КУАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність загальних конкретизованих видів порушень благоустрою робить неможливим притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої законом відповідальності, тому потребує затвердження місцевих норм.

3. Прийняття рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Боярка».

Затвердження Правил благоустрою території міста Боярка в новій редакції забезпечить:

 • дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;
 • чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;
 • розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;
 • наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою м. Боярка, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;
 • дає змогу ширшого застосування статті 152 КУАП.

Тому єдиним прийнятним заходом є затвердження Правил благоустрою території міста Боярка в новій редакції як нормативно-правового акта, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території). Межі закріпленої території визначає власник об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у відповідному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок з прибирання тротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій міста: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; виконувати земляні, будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища; інші заборони.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути:

позитивні:

 •  відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об'єктів та елементів благоустрою;
 •  здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

негативні:

 •  нездійснення обов'язку власника (балансоутримувача) з утримання об'єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;
 •  відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об'єктів та елементів благоустрою.

Нині ставлення до питань збереження та відновлення благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території міста.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов'язаних з утримання та охорони об'єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності, а саме: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

 •  упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;
 •  створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста;
 •  ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;
 • покращання санітарного стану міста;
 •  покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;
 •  користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
 •  ефективніша робота комунальних служб;
 •  дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
 •  покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;
 •  створення умов сталого розвитку міста;
 •  додаткові находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання та населення коштів:

 • на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані місця;
 • витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;
 • витрати на встановлення урн та контейнерів для відходів, підтримання у належному санітарному стані територій.

Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи, що мешканці міста несуть витрати з упорядкування прибудинкових територій, сплачуючи відповідні кошти у складі квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій, покладення на суб’єктів господарювання обов’язків з утримання прилеглих територій, вважається допустимим. А також беручи до уваги, що життєдіяльність людей обов’язково пов’язана з утворенням значної кількості твердих побутових відходів, і враховуючи, що вивезення сміття з несанкціонованих сміттєзвалищ потребує витрачання значно більших коштів громади, покладання обов’язків зі сплати вивезення твердих побутових відходів на громадян та юридичних осіб є доцільним.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.

Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни, в межах чинного законодавства, будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

7. Строк дії регуляторного акта

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Боярка.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Показники результативності регуляторного акта

1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУАП;

2. Кількість несанкціонованих звалищ сміття.

3. Об’єми зібраних та вивезених твердих побутових відходів.

3. Розміри витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок.

4. Розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій.

5. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття, здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися  відстеження результативності нормативно-правового акта

Стосовно регуляторного акта буде проведено базове відстеження результативності дії акта (грудень 2018 р., січень 2019 р.) з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки ступеня досягнення цим актом за результатами показників визначених в розділі 8.

Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та порівнюватися з показниками встановленими під час повторного відстеження.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акта буде прийматися рішення про залишення регуляторного акта без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акта або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

 

Опубліковано: 07 грудня 2018, 11:57