Нормативно-правові акти

ПРОЕКТ Про реалізацію спільного Проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в місті Боярка

Проекти рішень виконавчого комітету

№0     Від 13 березня 2019


ПРОЕКТ Про реалізацію спільного Проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в місті Боярка

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

Від 14 березня 2019 року                                                         № __/_         

м. Боярка

 

Про реалізацію спільного Проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в місті Боярка

Керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про соціальний діалог в Україні”, „Про громадські об’єднання”, „Про органи самоорганізації населення”, „Про доступ до публічної інформації”, Указами Президента України „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації”», „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Розпорядженнями Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між  виконавчим комітетом міської ради, МБО „Фонд Східна Європа” та комунальним підприємством «Боярський інформаційний центр» про співпрацю в рамках реалізації спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в м. Боярка з метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян,  -

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ:

ВИРІШИВ:

1. Утворити робочу групу з питань реалізації спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в
м. Боярка (далі – Робоча група).

2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).

3. Робочій групі забезпечити:

3.1. Проведення засідання Робочої групи з розгляду поточних результатів, планів та інформації щодо ефективності реалізації спільного проекту не рідше одного разу на місяць.

3.2. Висвітлення інформації щодо спільного проекту в місцевих засобах масової інформації.

4. Затвердити Порядок роботи виконавчого комітету Боярської міської ради та комунальних підприємств з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій (додається).

5. Виконавчому комітету Боярської міської ради та комунальним підприємствам забезпечити:

  • визначення відповідального працівника за роботу з інтерактивною веб-платформою „Відкрите Місто” (далі – Система);
  • навчання відповідального працівника роботі з Системою;
  • безумовне дотримання вимог Порядку роботи з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій.

6. Визначити комунальне підприємство комунальне підприємство «Боярська інформаційний центр» модератором Системи.

7. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   О. О. ЗАРУБІН

 

Опубліковано: 13 березня 2019, 13:08